Landschap met water en bomen

Wat betekent fijn wonen in de Methen voor u?

01 maart 2023
Inwonersnieuws

Wij starten vanaf 1 maart met een wijkgerichte aanpak. Hierbij worden verschillende thema’s die spelen in een woonwijk in één keer onder de loep genomen. Samen met buurtbewoners maken we daarna een (actie)plan om de woonwijk toekomstbestendig te maken. De eerste wijk waarbij deze werkwijze op proef toepassen is de Zevenaarse woonwijk de Methen.

De proef heeft als doel het wonen en leven in een wijk op verschillende gebieden tegelijk aan te pakken. Hierbij kijken we naar wat goed gaat, maar ook naar wat we samen kunnen verbeteren. We werken voor dit project samen met Baston Wonen, Caleidoz, politie en buurtbewoners.

Naar een complete wijkaanpak

Woonwijken krijgen steeds meer te maken met veranderingen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, wonen, leefbaarheid of veiligheid. Tegelijkertijd is er ook energie- en mobiliteitsarmoede, vereenzaming en weinig sociale verbinding. Door naar de hele wijk te kijken, kunnen we knelpunten en kansen aan elkaar koppelen. 

Bewoners centraal: samen aan de slag

Buurtbewoners kennen de wijk als geen ander. Zij weten wat er leeft en speelt. Daarom vragen we naar hun mening en ideeën. Via het online platform Zevenaar Verbindt kunnen bewoners van de Methen in de maand maart online met ons meedenken.

Op zaterdag 11 maart gaan we de wijk in. Tussen 11.00 en 15.00 uur staan we op het open veldje (met speeltuin en voetbalplek) bij de Spinet. We vragen bewoners naar goede punten in de wijk en waar men trots op is. Ook zijn we benieuwd naar wat beter kan en of mensen zelf iets voor hun wijk willen betekenen.

Vervolg

De belangrijkste punten die naar voren komen uit onderzoeken, de gesprekken van 11 maart en uit de online vragenlijst geven een beeld van wat er speelt en leeft in de Methen. De uitkomsten delen we in mei via een nieuwsbrief met alle buurtbewoners. Daarnaast komen de resultaten ook op Zevenaar Verbindt. De volgende stap is het maken van een wijkplan. Ook maken we een agenda met acties die we de komende jaren gaan uitvoeren. Dat willen we samen doen met bewoners uit de wijk.


Naast de Methen starten we ook met deze werkwijze in Babberich. Hier gaan we vanaf mei 2023 ophalen wat er leeft en speelt.