Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Warmtevisie

Nederland wordt aardgasvrij. Een van de redenen hiervoor is het klimaatakkoord van Parijs. Hierin is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door besparingen bij het bedrijfsleven en op het gebied van transport/verkeer. In Nederland is besloten om daarnaast ook de CO2-uitstoot van woningen te verminderen door onder andere te stoppen met het gebruik van aardgas voor bijvoorbeeld koken en verwarmen van onze woningen.

Een andere reden om aardgasvrij te worden is het terugdringen van de aardbevingen in Groningen. Als gemeente Zevenaar willen en moeten we ook ons steentje bijdragen.

Op zoek naar andere energiebronnen

Bij verbranding van aardgas, een fossiele brandstof, komt CO₂ in de lucht. Dit is een van de veroorzakers van klimaatverandering. En klimaatverandering willen we juist tegengaan. Dit betekent dat we andere mogelijkheden moeten zoeken voor het verwarmen van gebouwen, voor het verwarmen van water uit kraan en voor het koken op aardgas. Een grote klus voor heel Nederland en dus ook voor Zevenaar.

Zevenaar in 2040 energieneutraal

Zevenaar wil in het jaar 2040 energieneutraal en aardgasvrij zijn. Wij hebben daarom gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Zevenaar: er is een Warmtetransitie visie opgesteld. Hierin staat onder andere beschreven hoe we tot een aardgasvrije gemeente willen komen en met wie er samengewerkt moet worden om het doel te halen.

Hulp van onze inwoners is nodig

Inwoners van Zevenaar spelen een belangrijke rol in de overgang naar een 100% aardgasvrije gemeente. Daarom hebben wij u eerder gevraagd om met ons mee te denken over de Warmtetransitie visie. We hebben de reacties van onze inwoners verwerkt in een definitieve versie die in november 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Maar daar blijft het niet bij: u kunt blijven meepraten, meedenken en meewerken. We gaan per wijk in gesprek over alternatieven voor aardgas. U kunt dan aangeven wat u belangrijk vindt.

Wilt u weten wanneer we bij u in de wijk komen? U vindt een (voorlopige) planning in de infographic hieronder. In deze infographic is bovendien samengevat wat de warmtevisie inhoudt. De volledige Warmtetransitie visie kunt u hieronder downloaden.

pdf Infographic warmtevisie (PDF, 1.68 MB) pdf Visie warmtetransitie gemeente Zevenaar (PDF, 1.87 MB)