Warmtevisie

Nederland gaat van het aardgas af. Een van de redenen hiervoor is het klimaatakkoord van Parijs. Hierin is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen. In Nederland is besloten om naast besparingen, bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven en op het gebied van mobiliteit, ook CO2 te reduceren bij woningen. Bovendien zijn het terugdringen van de aardbevingen in Groningen een belangrijk doel.

Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt immers meer CO₂ in de lucht. Dit is een van de veroorzakers van de klimaatverandering die we juist tegen willen gaan. Aardgas is zo’n fossiele brandstof. Dit betekent dat we alternatieven gaan gebruiken voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen, het warme water uit kraan en douche en het koken op aardgas. Een grote opgave in heel Nederland en ook voor Zevenaar. Zevenaar wil in 2040 energieneutraal, waaronder aardgasvrij, zijn. De gemeente heeft daarom de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Zevenaar. Zo is een concept-warmtevisie opgesteld die aangeeft wat de opgave is en hoe we dit in samenwerking met alle partijen willen realiseren. Inwoners van Zevenaar spelen een belangrijke rol in de overgang naar een 100% aardgasvrije gemeente. Daarom hebben wij u onlangs gevraagd om met ons mee te denken over deze visie. Op basis van uw reacties passen wij de warmtevisie de komende periode aan.

Zevenaar wil het aardgasvrij worden wijk voor wijk uitvoeren. De voorlopige planning vindt u hieronder in de infographic. Binnenkort wordt een nieuwe inwonersbijeenkomst georganiseerd. Zo gauw daarover meer bekend is, informeren wij onze inwoners.

Wilt u meer weten over de warmtevisie? Hieronder vindt u een infographic  en een ontwerp-warmtevisie. In de infographic is samengevat wat de warmtevisie inhoudt. De ontwerp-warmtevisie in concept beschrijft hoe de gemeente Zevenaar werkt aan een aardgasvrije gemeente. Na de zomer wordt de ontwerp-warmtevisie vastgesteld door de gemeenteraad, waarmee het definitief wordt.

pdf Infographic warmtevisie (PDF, 1.68 MB) pdf Ontwerp-warmtevisie (PDF, 2.24 MB)