Landschap met water en bomen

Vrijwilligersprijs 2022 gaat naar Jan Bergmans (77) uit Zevenaar

09 januari 2023
Algemeen nieuws

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente (op maandag 9 januari 2023) reikte burgemeester Lucien van Riswijk de vrijwilligersprijs 2022 uit aan Jan Bergmans uit Zevenaar.

In 1983 sloot Jan Bergmans zich als fervent filmliefhebber aan als vrijwilliger bij het filmhuis in Zevenaar. Mede onder zijn bezielende leiding werd het filmhuis nieuwe stijl een succes binnen Zevenaar. In het jaar 2000 legde hij, samen met medebestuurslid Jos Rouwhorst, de eerste steen van de nieuwe locatie aan de Wittenburgstraat. Het filmhuis groeide, er kwamen meer draaimomenten en het aantal vrijwilligers nam toe. En de werkgroep Podium, waar Bergmans voorzitter van werd, zag toen het levenslicht. Deze groep had de taak  om kleinschalige (klassieke) concerten, toneel, cabaret en literaire activiteiten te ontwikkelen.

Inmiddels is het filmhuis Zevenaar uitgegroeid tot een volwaardige instelling met veertien draaimomenten per week in maar liefst twee filmzalen in de Turmac Cultuurfabriek. Inzet, volharding, creativiteit en de lange adem van veel vrijwilligers, waaronder niet in de laatste plaats Jan Bergmans, zijn de sleutelwoorden tot dit succes. Jan Bergmans is een actief en betrokken vrijwilliger die dag en nacht klaarstaat voor ‘zijn’ filmhuis. Hij is een warm pleitbezorger voor het draaien van Arthouse films of films met een maatschappelijk belang. Zo is er onder andere een samenwerking ontstaan met onder andere Amnesty International en de Wereldwinkel.

Jan Bergmans is één van de oprichters van het Filmhuis Zevenaar, promotor van culturele activiteiten, voorzitter van de Podium Werkgroep en tevens gastheer van de artiesten. Daarnaast was hij voorzitter van de programmacommissie en momenteel lid van de programma adviescommissie. Hij heeft contact met maatschappelijke organisaties en culturele partners. Bergmans is ook uitvoerend vrijwilliger bij het jaarlijkse Buitenblik Festival in Zevenaar. Als lid van de Scoopmobiel zorgt hij ervoor dat in verzorgingshuizen films te zien zijn. 

‘Jan Bergmans is inmiddels 77 jaar. En hoewel nog altijd betrokken, wil hij zijn taken toch wat meer gaan afbouwen. Het comité van de vrijwilligersprijs vind het een geweldige opsteker om hem de vrijwilligersprijs 2022 te gunnen voor veertig jaar intensief vrijwilligerswerk bij en de promotie van Filmhuis Zevenaar’, aldus het juryrapport. Ieder jaar komt een comité van inwoners bij elkaar om de vrijwilliger van het jaar te scouten en te selecteren. De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt door burgemeester Lucien van Riswijk tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zevenaar. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 500,-.

Uitreiking Vrijwilligersprijs