Wij krijgen op dit moment veel vragen over de aanslag voor gemeentelijke belastingen. Op de pagina ‘Aanslag Gemeentelijke Belastingen’ kunt u veel zelf regelen en informatie vinden.

Uw algemene vragen kunt u via chat aan ons stellen. Heeft u een specifieke vraag over uw aanslag? Dan kunt u beter even bellen. Houd er wel rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan normaal.

Vragen en antwoorden duurzaamheid

Wonen

Wij ontvangen vaak dezelfde vragen over aardgasvrij wonen. Wij hebben deze vragen en de bijbehorende antwoorden voor u verzameld.

5.1. Helpt of adviseert Liander individuele inwoners bij de omschakeling naar duurzame warmte-oplossingen voor hun woning?

Nee, Liander adviseert geen individuele inwoners. Liander helpt de gemeente, woningcorporaties en aanbieders van warmteoplossingen, zodat zij samen met inwoners tot goede afwegingen en beslissingen kunnen komen.

5.2. Wie helpt individuele inwoners met het maken van keuzes bij het omschakelen naar duurzame warmte-oplossingen in hun woning?

De rijksoverheid heeft aangekondigd dat gemeenten de regie moeten voeren bij de omschakeling naar duurzaam verwarmen, warm water maken en koken. Zo’n gemeentelijke aanpak staat echter nog in de kinderschoenen. Veel gemeenten en woningcorporaties starten nu of binnenkort met het maken van plannen, inclusief de vraag hoe zij inwoners gaan informeren en betrekken. Liander ondersteunt initiatieven die de gemeente en bijvoorbeeld de woningcorporaties in gang zetten. Daarnaast zijn er landelijk partijen die zich richten op het voorlichten van inwoners. Voor Zevenaar kunt u voor advies terecht bij het Liemers Energieloket via www.liemersenergieloket.nl of (085) 303 06 70. Meer informatie vindt u daarnaast op de website van Milieu Centraal. Deze website bevat naast informatie bovendien tests en tools met advies op maat. Bovendien kunt u informatie vinden via de landelijke campagne 'Iedereen doet wat'.

5.3. Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat CO2 vrijkomt bij de verbranding. Sinds de industriële revolutie stoten wij zoveel CO2 uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat, met enorme gevolgen. Bijna 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO2-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO2-uitstoot. En hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

5.4. Waar gebruik ik nu aardgas voor?

Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is 1.500 m3 per jaar. Hiervan gaat gemiddeld ongeveer 80 procent naar verwarming en 20 procent naar warm water, vooral voor douchen. Een klein percentage wordt maar gebruikt om mee te koken. Een deel van de huishoudens gebruikt behoorlijk meer gas dan 1.500m3 per jaar. Dit is afhankelijk van de grootte van het huis, het bouwjaar, de mate van isolatie en niet onbelangrijk: het inwonersgedrag.

5.5. Wanneer wordt onze wijk aardgasvrij?

In de Warmtevisie is een technische prioritering vastgelegd van wijken/dorpen die aardgasvrij worden. Er worden twee wijken per jaar opgestart om het voor iedereen uitvoerbaar te maken. Dat betekent dat de komende 10 jaar alle wijken aan de beurt zijn. Uiteraard wil de gemeente medewerking verlenen aan wijken die eerder aardgasvrij willen worden. Wilt u dit? Laat het ons weten via aardgasvrij@zevenaar.nl.

5.6. Hoe gaat mijn huis eruitzien zonder aardgas?

Hoe uw huis eruit gaat zien, hangt af van de oplossing die in de wijk wordt gekozen. Het kan variëren van vrijwel niets tot een ingrijpende verbouwing. Het is afhankelijk van de isolatiemaatregelen die nodig zijn, eventuele aanpassingen aan het warmteafgiftesysteem (vervanging van de radiatoren), de mogelijke noodzaak tot extra ventilatie bij betere isolatie en de nieuwe apparatuur die eventueel in uw woning moet worden geïnstalleerd. En het gasfornuis moet natuurlijk worden vervangen. Op de website www.hierverwarmt.nl vindt u voorbeelden van aardgasvrije wijken en inwonerservaringen met deze oplossingen.

5.7. Waar laat je een warmtepomp?

Een warmtepomp bestaat uit meerdere onderdelen en sommige types hebben daarnaast een buitendeel. Binnen in huis staat meestal een kast ten grote van de huidige cv ketel en een groot boilervat voor warm tapwater. Soms zijn die twee delen samengevoegd in een kast ten grote van een koel/vries-combinatie. Met name het boilervat is nieuw en daarvoor moeten gekeken worden hoe die handig geplaatst kan worden. Dat vat is cilindervormig en er past, afhankelijk van de eigen behoefte, vaak zo’n 200 tot 300 liter water in. Bij een luchtwaterwarmtepomp staat buiten een flinke kast van ongeveer een meter hoog bij een meter breed en een halve meter diep. Die kan op het dak of in de tuin.

5.8. Moet ik verbouwen?

Of u moet verbouwen hangt af van de gekozen oplossing, maar in de meeste gevallen is een meer of minder ingrijpende verbouwing noodzakelijk. Als u op gas kookt, moet dat worden vervangen door inductie. Daarvoor moet, wederom in de meeste gevallen, een extra groep in de stoppenkast worden aangelegd en moet het gasfornuis worden vervangen door een inductiekookplaat.

Als wordt gekozen voor een warmtevoorziening op een lagere temperatuur, zijn meestal extra isolatiemaatregelen nodig. Vaak moeten daarnaast de radiatoren worden vervangen. Bij extra isolatie is vaak extra ventilatie nodig. Op de website van Hierverwarmt vindt u voorbeelden van aardgasvrije wijken en inwonerservaringen met deze oplossingen.

5.9. Kan ik overstappen op biogas?

Op een aantal plekken in Nederland wordt groen gas toegevoegd aan het gasnet. Dit is biogas dat geschikt is gemaakt voor het aardgasnet. Omdat groen gas in het gasnet niet te onderscheiden is van aardgas, wordt gewerkt met een certificatensysteem. Partijen die groen gas op het aardgasnet invoeren, krijgen hiervoor certificaten, waarmee ze aan een koper kunnen aantonen dat ze groen gas krijgen.

Er is nog maar heel weinig groen gas verkrijgbaar. Daarom kiezen meerdere energiebedrijven ervoor om klimaatneutraal gas aan te bieden. Dit is aardgas, waarbij de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met certificaten uit het buitenland. Als u kiest voor klimaatneutraal gas krijgt u dus geen groen gas in huis, maar zorgt u ervoor dat ergens anders in de wereld minder CO2 wordt uitgestoten door de opzet van klimaatvriendelijke projecten. Een uitgebreide uitleg hierover kunt u lezen in dit artikel. Bent u benieuwd of uw energieleverancier groen gas aanbiedt? Check het op de website van HIER nu.

5.10. Krijgen mijn buren altijd dezelfde oplossing?

In principe krijgen alle mensen in een bepaalde buurt dezelfde oplossing als hun buren. Als er alleen een elektriciteitsnet ligt in de buurt, is iedereen verplicht een elektrische oplossing te kiezen. Als een buurt of een wijk collectief wordt aangesloten op een warmtenet is het logisch dat iedereen meedoet. Het blijft dan nog wel mogelijk om als individueel huishouden te kiezen voor een all-electric oplossing, maar dat zal in de praktijk vaak duurder zijn.