Wij krijgen op dit moment veel vragen over de aanslag voor gemeentelijke belastingen. Op de pagina ‘Aanslag Gemeentelijke Belastingen’ kunt u veel zelf regelen en informatie vinden.

Uw algemene vragen kunt u via chat aan ons stellen. Heeft u een specifieke vraag over uw aanslag? Dan kunt u beter even bellen. Houd er wel rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan normaal.

Vragen en antwoorden duurzaamheid

Techniek

Wij ontvangen vaak dezelfde vragen over de verschillende technieken. Wij hebben deze vragen en de bijbehorende antwoorden voor u verzameld.

4.1. Ik heb net een nieuwe CV-ketel, wat nu?

Het kan zijn dat u net een nieuwe ketel hebt aangeschaft en dat pas daarna blijkt dat er binnen 15 jaar plannen zijn om uw buurt aardgasvrij te maken. Bedenk u dat u niet de enige bent. Dit is een van de problemen die deze landelijke overstap met zich meebrengt en er wordt al nagedacht over oplossingen. Dit is zeker onderwerp van gesprek bij de wijkprocessen.

Is uw cv-ketel aan vervanging toe, ga dan eerst na of er nog geen plannen zijn om uw buurt van het gas af te halen. Neem bijvoorbeeld een kijkje op de kaart van HIER verwarmt of neem contact op met de gemeente. Zijn er plannen bij u in de buurt, wacht dan nog even met de aanschaf van een nieuwe ketel en ga na wat deze plannen voor u betekenen. Het is bijvoorbeeld zonde om zelf al te investeren in een nieuwe ketel terwijl er plannen liggen om iedereen in de wijk aan te sluiten op een warmtenet. Hetzelfde geldt ook als u overweegt om een warmtepomp te nemen.

4.2. Waarom stappen we niet gewoon over op waterstof?

Waterstof is inderdaad één van de mogelijke toekomstige alternatieven voor aardgas, maar helaas laat deze techniek het voor de komende jaren nog niet toe om op grote schaal toe te passen. Dit komt door de enorme hoeveelheid aan energie die nodig is voor het produceren van waterstof en de omvangrijke investeringen die hieraan verbonden zijn. Er wordt momenteel flink geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van de waterstoftechniek, zoals bijvoorbeeld in Arnhem. Wij blijven deze ontwikkelingen uiteraard volgen. Daarbij is het een gegeven dat de opgave om Nederland aardgasvrij te maken van dusdanige omvang is, dat wij niet kunnen wachten en ondertussen aan de slag moeten met maatregelen die momenteel voorhanden zijn.

4.3. Wat kan ik vooruitlopend op de initiatieven van de gemeente nu al doen als (individuele) eigenaar van een woning?

Mocht u geïnteresseerd zijn om alvast te beginnen met het verduurzamen van uw woning, dan juichen wij dat van harte toe. Voor wat betreft praktische tips over energiebesparende maatregelen (zonnepanelen, vloer-, spouw- en glasisolatie) verwijzen wij u graag door naar het Liemers Energieloket, via www.liemersenergieloket.nl of (085) 303 06 70. Daarnaast vindt u meer informatie op de website van Milieu Centraal. Deze website bevat naast informatie ook tests en tools met advies op maat. Bovendien kunt u informatie vinden via de landelijke campagne 'Iedereen doet wat'. Voor de overschakeling naar alternatieven voor aardgas (elektrisch verwarmen, het gebruik van duurzaam gas of een collectieve warmtevoorziening) kan ons inziens het beste gewacht worden op de wijkaanpak geïnitieerd door de gemeente, in samenwerking met inwoners, gebouweigenaren, eventuele warmteleveranciers en met Liander. Uiteraard kunt u wel kijken of uw wijkproces misschien eerder gestart kan worden. Voor een wijkgerichte aanpak kunt u terecht bij de gemeente Zevenaar via aardgasvrij@zevenaar.nl.

De gemeente biedt woningeigenaren de mogelijkheid gebruik te maken van de Stimuleringslening voor energiebesparende maatregelen.

4.4. Waarom is isoleren belangrijk?

Isolatie is de beste manier om energie te besparen, maar ook om uw huis zo comfortabel mogelijk te maken. Met goede isolatie gaat namelijk heel weinig warmte verloren. Zo heeft u minder energie nodig om uw huis te verwarmen en blijft de temperatuur in huis constant. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm, en in de zomer juist koel. Bij lagetemperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp of een lagetemperatuurwarmtenet, is isolatie de belangrijkste maatregel. Zonder vergaande isolatie krijgt u het in huis met een verwarming op lage temperatuur niet goed warm. Wilt u zich alvast voorbereiden op wonen zonder aardgas? Kijk dan naar de kleine en grote isoleermaatregelen die u nu kunt nemen! Of vraag dit na bij het Liemers Energieloket via de website www.liemersenergieloket.nl/ of (085) 303 06 70.  Meer informatie vindt u ook op de website van Milieu Centraal. Deze website bevat naast informatie bovendien tests en tools met advies op maat.

4.5. Hoe snel is mijn wijk aardgasvrij?

Onlangs is het voorbereidingsproces voor 100% aardgasvrij in Angerlo gestart. Dit voorbereidingsproces duurt ongeveer twee jaar en gebeurt in samenwerking met de regiegroep waar ongeveer 20 inwoners uit Angerlo zich voor hebben aangemeld. Tijdens het voorbereidingsproces worden onder meer alle alternatieven tegen elkaar afgewogen op zowel sociaal, financieel en technisch vlak. Na twee jaar voorbereiding is nog ongeveer tien jaar gereserveerd voor de uitvoeringsfase. Dit is gedaan om huiseigenaren de gelegenheid te geven om op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld wanneer de cv-ketel toch aan vervanging toe is) over te gaan op de alternatieve warmtevoorziening. De verwachting is dat dit proces voor alle andere wijken en kernen hetzelfde zal zijn.

4.6. Hoe kan ik maatregelen nemen als huurder?

Als huurder heeft u minder opties om zelf aan de slag te gaan met grote maatregelen, zoals isolatie of zonnepanelen. Het is wel mogelijk om deze maatregelen te bespreken met uw verhuurder of de woningbouwcorporatie. Veel corporaties maken momenteel al grote stappen op het gebied van verduurzaming. Wat u wel makkelijk zelf kunt doen, is kiezen voor groene stroom, want we moeten niet alleen stoppen met aardgas maar onze stroom ook duurzaam opwekken. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie of dubbelglasfolie ook helpen om nu alvast gas te besparen. Deze dingen kunt u ook zelf doen.  

4.7. Een warmtenet is toch ook niet duurzaam?

Warmtenetten kunnen een prima oplossing zijn. Ze kunnen wel verschillen in duurzaamheid. De temperatuur van een warmtenet kan enorm verschillen van 15 tot 90 graden. De warmtebron kan meer of minder duurzaam zijn. De lengte van het warmtenet kan enorm verschillen en daarmee de netverliezen. En de hoeveelheid hulpenergie die nodig is bij koude dagen, kan sterk uiteen lopen.

Een wijk kan met behulp van een warmtenet in stappen duurzaam worden gemaakt: eerst een warmtenet van 90 graden, vervolgens kunnen alle woningen op een geschikt moment worden geïsoleerd, waarna een duurzaam warmtenet op een lagere temperatuur mogelijk wordt. Zie hiervoor Hier verwarmt.

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen in het toepassen van aardwarmte voor het verduurzamen van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie. Om inzicht te krijgen in de ondergrond financiert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat daarom een landelijk onderzoek. Via dit seismisch onderzoek worden de structuren in de ondergrond in beeld gebracht ten behoeve van mogelijke toekomstige aardwarmtewinning (geothermie). Meer informatie hierover kunt u lezen via SCAN Aardwarmte.

4.8. Een elektriciteitsvoorziening op zon en wind kan toch helemaal niet?

Wind en zon kunnen in theorie genoeg elektriciteit leveren om heel Nederland van stroom te voorzien. Maar de zon schijnt niet altijd en het kan een paar weken vrijwel windstil zijn. En elektriciteit moet je gebruiken op het moment dat je het maakt. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen:

  • Internationale koppeling van elektriciteitsnetten (het waait altijd wel ergens);
  • Stroom opslaan in batterijen of – in de toekomst – de accu van de elektrische auto;
  • Zorgen voor betere koppeling van vraag en aanbod (bijvoorbeeld door de elektrische auto op het juiste moment op te laden of – bij langdurige windstilte – fabrieken een tijdje stop te zetten;
  • De inzet van biomassa in elektriciteitscentrales (liefst met CO2-opslag, zodat negatieve emissies ontstaan);
  • Duurzame stroom omzetten in waterstof en dit weer in gascentrales omzetten in elektriciteit.

Naast het aardgasvrij wordt hard gewerkt aan meer duurzame energie opwek aan de hand van zon, wind en water. Hiervoor worden regionale energiestrategieën opgesteld.

4.9. Kan ik niet gewoon zonnepanelen nemen?

U kunt altijd zonnepanelen nemen, maar op zichzelf zijn zonnepanelen geen alternatief voor aardgas. De aanpassingen om uw huis aardgasvrij te maken staan helemaal los van of u wel of niet zonnepanelen op uw dak heeft. Zonnepanelen leveren vooral stroom in de periodes, waarin geen warmte is voor verwarming. Wel kan met zonnepanelen de energierekening omlaag worden gebracht, wat onder andere interessant is als u elektrisch gaat verwarmen.

4.10. Mag ik mijn ketel houden?

U kunt uw ketel houden tot aan het moment dat uw wijk van het aardgas afgaat. Op dit moment kunt u niet gedwongen worden om uw gasketel te verwijderen. In het wijk/dorpsproces wordt duidelijk wanneer het moment komt dat u uw ketel niet meer kan gebruiken.

4.11. Is het veilig?

Alle alternatieven voor aardgas zijn veilig. Dit is een harde randvoorwaarde voor de vervangende technieken.