Wij krijgen op dit moment veel vragen over de aanslag voor gemeentelijke belastingen. Op de pagina ‘Aanslag Gemeentelijke Belastingen’ kunt u veel zelf regelen en informatie vinden.

Uw algemene vragen kunt u via chat aan ons stellen. Heeft u een specifieke vraag over uw aanslag? Dan kunt u beter even bellen. Houd er wel rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan normaal.

Vragen en antwoorden duurzaamheid

Gemeente en besluitvorming

Wij ontvangen vaak dezelfde vragen over de rol van de overheid. Wij hebben deze vragen en de bijbehorende antwoorden voor u verzameld.

3.1. Wie bepaalt hoe ik ga wonen zonder aardgas?

Op dit moment heeft ieder Nederlands huishouden nog recht op een gasaansluiting. Het is de bedoeling dat de gemeente de wettelijke mogelijkheid krijgt om een wijk van het gas af te sluiten. De voorwaarde daarvoor is uiteraard dat iedere bewoner een andere warmtevoorziening krijgt, die haalbaar en betaalbaar is voor deze bewoner. Ook als deze geen eigen geld heeft en niet bij de bank kan lenen. In Zevenaar wordt ruim de tijd genomen voor het treffen van maatregelen (in de regel 10 jaar), zodat bijvoorbeeld geholpen kan worden met de vervanging van een CV-ketel.

Landelijk is afgesproken dat de gemeente uiterlijk in 2021 een ‘warmtetransitievisie’ vaststelt, in een zorgvuldig proces met inwoners en gebouweigenaren. Daarin wordt het tijdspad vastgelegd waarin wijken worden verduurzaamd. De gemeenteraad besluit vervolgens per wijk in een uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie-infrastructuur van een wijk. In Zevenaar stellen we de Warmtevisie al in het najaar van 2019 vast. Dit wordt gedaan in samenwerkingen met stakeholders als woningbouwcorporaties, netwerkbeheerders en uiteraard ook bedrijven en inwoners. Hiervoor worden consultatierondes gehouden. Het streven is voor de zomer de Warmtevisie vast te laten stellen.

Omdat in de praktijk een groot deel van de maatregelen in de woning moet worden genomen, is het vanzelfsprekend dat de gemeente met inwoners in gesprek gaat over de beste oplossing met het meeste draagvlak. Een mogelijkheid daarbij is dat de inwoners zelf het voortouw nemen om samen met de gemeente en andere partijen een oplossing te zoeken.

Als u huiseigenaar bent kunt u er zelf voor kiezen om aardgasvrij te worden door uw woning all-electric te maken. Dat is wel een flinke investering, want u moet uw woning dan heel goed isoleren. U kunt eventueel de radiatoren vervangen door een lage temperatuur verwarmingssysteem en een warmtepomp aanschaffen. Voor u zulke stappen neemt, is het verstandig om eerst uit te zoeken of er niet al plannen zijn voor uw buurt.

3.2. Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft vanuit de rijksoverheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. De gemeente heeft de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan. In Zevenaar starten we in Angerlo. Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten op aardgas, voor bestaande woningen moet gezocht worden naar de beste alternatieven. Omdat een groot deel van de maatregelen in de woning moet plaatsvinden kan de gemeente een wijk niet aardgasvrij maken zonder de medewerking van inwoners. Daarom start de gemeente met u als bewoner te informeren en samen met u en andere betrokken partijen, zoals woningcorporaties en het netwerkbedrijf, te zoeken naar een goede oplossing.