Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland

Het bestemmingsplan Buitengebied 2008 is verouderd en gaan we bijwerken. Het plan betreft het grondgebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden, het Gelders Eiland. Het betreft een zogenaamd conserverend plan, dit betekent dat deze met name is gebaseerd op de nu nog geldende bestemmingsplannen in het gebied.

Help ons: controleer uw gegevens

Om te komen tot het ontwerpbestemmingsplan voor het Buitengebied Gelders Eiland, ligt het voorontwerp ter inzage. Dit ontwerp is vanaf 25 maart tot en met 5 mei 2021 online te bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar ‘plannen zoeken’ en voer uw adres in. Hier kunt u het voorontwerp zien. Ook is het mogelijk om de plannaam of het plannummer in te voeren. U gebruikt hiervoor de zogenoemde IMRO-code van het voorontwerp: NL.IMRO.0299.BP00GELDERSEILAND-VO01.

Naast het bestemmingsplan ligt ook de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor milieueffectrapportage ter inzage. De stukken staan ook als pdf onderaan deze pagina.

Laat ons weten wat u van het voorontwerp vindt

Heeft u op- of aanmerkingen op het voorontwerp? Stuur ons dan uw reactie voor 6 mei 2021. Vermeld hierbij uw naam, adres, woonplaats en de locatie en/of het onderwerp waarop uw reactie betrekking heeft. Schriftelijke reacties kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. U kunt uw inspraakreactie ook indienen per e-mail via a.schenk@zevenaar.nl. Het mondeling indienen van een inspraakreactie is helaas niet mogelijk.

Persoonlijk contact

Graag waren we tijdens een inloopavond met u in gesprek gegaan over het vernieuwen van het bestemmingsplan. Vanwege de Coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Wel kunnen we indien gewenst via Teams of telefonisch met elkaar spreken. U kunt uw vragen dan stellen aan Ard Schenk, projectleider. Hij is op 7, 12 en 21 april beschikbaar. Wilt u met ons van gedachten wisselen? Maak dan een afspraak via a.schenk@zevenaar.nl. In de e-mail kunt u alvast aangeven welk tijdstip uw voorkeur heeft, over welk adres het gaat en of u via Teams of telefonisch contact wilt.

Vervolg

Na de inzagetermijn verzamelen en verwerken wij uw reacties. Ook gaan we dan aan de slag met de milieueffectrapportage. Deze rapportage leggen we samen met het ontwerpplan dit najaar ter inzage. Dan start ook de formele procedure. U heeft dan de mogelijkheid om een officiële zienswijze in te dienen. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting begin 2022 vastgesteld.

Bijlagen

pdf Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied 2019 (PDF, 11.97 MB) pdf Toelichting bestemmingsplan Gelders Eiland (PDF, 9.75 MB) pdf Bijlagen toelichting bestemmingsplan Gelders Eiland (PDF, 2.5 MB) pdf Regels bestemmingsplan Gelders Eiland (PDF, 1.91 MB) pdf Bijlagen regels bestemmingsplan Gelders Eiland (PDF, 4.29 MB) pdf Legenda verbeelding (PDF, 1.56 MB) pdf Verbeelding blad 1 (PDF, 6.62 MB) pdf Verbeelding blad 2 (PDF, 6.5 MB) pdf Verbeelding blad 3 (PDF, 8.69 MB) pdf Verbeelding blad 4 (PDF, 5.52 MB)