Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Indienen Wob-verzoek

  • Vul dit formulier helemaal in.
  • U krijgt een mail met de ingevulde gegevens.
  • Print deze mail uit.
  • Stuur het ondertekende formulier per post op naar de gemeente Zevenaar.
  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Gegevens aanvrager
Verzoek
Het verzoek om openbaarmaking is gericht aan:
Informatie
Hoe wilt u de gegevens ontvangen?