Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Verordeningen en regels

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden
  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wettelijk voorschrift dat geldt voor iedereen binnen de gemeente
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden
  • Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nl
  • Via de e-mailservice op overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op `Berichten over uw buurt`.
  • Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels vindt u in het digitale gemeenteblad.
  • De legesverordening vindt u op decentrale.regelgeving.overheid.nl.