Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Verordeningen en regels

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden
  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wettelijk voorschrift dat geldt voor iedereen binnen de gemeente
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden
  • Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nl
  • Via de e-mailservice op overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op `Berichten over uw buurt`.
  • Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels¬†vindt u in het digitale gemeenteblad.
  • De legesverordening vindt u op decentrale.regelgeving.overheid.nl.