Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Verordeningen en regels

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden
  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wettelijk voorschrift dat geldt voor iedereen binnen de gemeente
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden
  • Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nl
  • Via de e-mailservice op overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op `Berichten over uw buurt`.
  • Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels¬†vindt u in het digitale gemeenteblad.
  • De legesverordening vindt u op decentrale.regelgeving.overheid.nl.