build-reside iconVernieuwd Angerlo

Angerlo krijgt een grote opknapbeurt. Het dorp krijgt nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en meer sfeer. Ook krijgt Angerlo een gescheiden riool. De werkzaamheden duren tot ongeveer december 2023.

Inrichting

Bij het opknappen van Angerlo kijken we naar verschillende zaken. We willen Angerlo groener maken en meer sfeer geven. Ook pakken we de verkeersveiligheid aan en vervangen we de straatverlichting. Waar mogelijk komt er extra parkeergelegenheid.

Afkoppelen van regenwater

Het klimaat verandert. Perioden van hevige droogte en zware regenval wisselen elkaar af. Dit kan leiden tot wateroverlast en schade aan wegen, gebouwen en planten. We pakken dit aan door onder andere het regenwater af te koppelen en een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Het huidige riool in Angerlo is namelijk aan vervanging toe. Door het afkoppelen van het regenwater en het gescheiden rioolstelsel komt het schone regenwater niet meer bij het vuile afvalwater van bijvoorbeeld het toilet.

Planning

Begin mei 2022 starten nutsbedrijven met het vervangen en verleggen van kabels en leidingen. Dit duurt ongeveer een jaar. Als de nutsbedrijven klaar zijn met het eerste deel van Angerlo starten we met de herinrichting. Dit gebeurt na de zomervakantie van 2022. Het laatste deel krijgt vanaf begin 2023 de nieuwe inrichting.

Contact

Voor meer informatie, vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Renske ter Haar via r.terhaar@zevenaar.nl. U kunt haar ook bereiken via (0316) 595 111.