Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Verfraaien centrum Zevenaar

Het centrum van Zevenaar is niet alleen voor inwoners een winkelgebied, maar heeft zeker ook een regionale functie. Om deze functie in ere te houden wil de gemeente onder andere de openbare ruimte in het centrum aantrekkelijker maken.

In 2015 heeft de gemeente Zevenaar een centrumvisie vastgesteld. Een van de speerpunten in deze visie is het in ere houden van het centrum als lokaal, maar zeker ook als regionaal winkelgebied. Met dit project wil de gemeente de sfeer en beleving van het centrum verbeteren en voorzieningen realiseren om jaarrond activiteiten en evenementen te kunnen organiseren.

Inspiratiedocument

Dit inspiratiedocument voor de verfraaiing van het winkelcentrum is tot stand gekomen nadat de ambities en wensen van ondernemers en inwoners zijn opgehaald. Deze wensen zijn zo goed mogelijk tegen elkaar afgewogen en verwerkt in dit inspiratiedocument. In april 2018 stelt de gemeenteraad dit inspiratiedocument vast. Daarna kan gestart worden met het uitwerken van de realisatie van het plan in afstemming met ondernemers, het centrummanagement en inwoners. Voor elk deelgebied werken we een concreet ontwerp uit. We starten met het Raadhuisplein.

Heeft u vragen over het inspiratiedocument? Of heeft u goede suggesties? Stuur uw vraag of opmerking naar centrum@zevenaar.nl.

pdf Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte Zevenaar (PDF, 18.66 MB)

Centrumvisie 2015

In 2015 heeft de gemeente een centrumvisie vastgesteld. Het project opwaardering van de openbare ruimte in het centrum komt hieruit voort.

pdf Centrumvisie Zevenaar 2015-2025 (PDF, 8.3 MB)