Veiligheid voorop: verwijderen van zieke en dode bomen

18 maart 2024
Overig nieuws

De komende weken gaan we zieke en dode bomen in de gemeente weghalen, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Elk jaar kijken we naar bomen in een deel van de gemeente Zevenaar om te controleren of ze gezond zijn. Zo wordt iedere boom eens in de drie jaar bekeken. Sommige bomen bekijken we ieder jaar. Deze hebben bijvoorbeeld een zichtbaar gebrek, maar vormen nog geen verhoogd risico.

Jaarlijkse controle bomen en advies over gezondheid 

Na de jaarlijkse controle krijgen we advies over wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat de bomen in de gemeente gezond blijven. Als een boom ziek is of dood en een gevaar vormt om te vallen, halen we deze weg. De bomen die de komende weken worden verwijderd kunt u bekijken via deze link: https://arcg.is/e5XvW0externe-link-icoon

Verwijderen aantal grote, oudere bomen

Een aantal oudere bomen die we helaas ook moeten verwijderen zijn eiken aan de Arnhemseweg en de Eldrikseweg. Deze bomen zijn aangetast door de zogenoemde Harslakzwam. Deze Harslakzwam zorgt ervoor dat de bomen en de wortels van de bomen van binnen gaan rotten. Nadat we hebben gemeten hoe erg de aantasting is, hebben we besloten dat sommige van deze eiken vervangen moeten worden. 

Bij de eiken aan de Arnhemseweg verwijderen we eerst de kroon. Hierdoor nemen we het gevaar weg, omdat het gewicht uit de kroon wordt gehaald. De stam verwijderen we na het broedseizoen. 

Ringbaan, Masiusplein, Gimbornhof

Ook aan de Ringbaan staan zieke lindebomen die we gaan vervangen. Op het Masiusplein zijn een paar dode bomen en bomen die een risico vormen om te vallen, daarom halen we ook die bomen weg. In park de Gimbornhof zijn ook bomen die vervangen worden. 

Planten nieuwe bomen

Alle bomen die we weghalen, worden in het najaar van 2024 vervangen door nieuwe aanplant. Het weghalen van de zieke en dode bomen kan enige hinder geven. We vragen hiervoor uw begrip. 

Kappen van een boom