Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Vastgoed

Herontwikkeling vastgoedlocaties

De gemeente Zevenaar wil de komende jaren een aantal vastgoedobjecten te koop aanbieden.

Bij de herontwikkeling van deze locaties willen we invulling geven aan (beleidsmatige) uitgangspunten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid, groen, stedenbouw en verkeer. Voor iedere locatie is gekeken wat belangrijke uitgangspunten zijn. Deze zijn in onderstaand document weergegeven.

De komende periode willen we  met betrokkenen in gesprek om deze uitgangspunten verder vorm te geven. Op basis van hun input worden de punten verder aangescherpt en worden deze vervolgens definitief vastgesteld door het college van B en W. Daarna gaan we de komende jaren met geïnteresseerde ontwikkelaars/partijen aan de slag met de nieuwe invulling van de locaties.

Het betreft de volgende locaties:

  • Markt 8 (Lobith)
  • Vincent van Goghstraat 4 (Zevenaar)
  • Nieuwe Komstraat 19 (Lobith)
  • Steenhuizen 6 (Zevenaar)
  • Bizetstraat 1(Zevenaar)
  • Da Costastraat 2 (Zevenaar)

De voorlopige uitgangspunten staan weergegeven in onderstaand document:

pdf Voorlopige uitgangspunten herontwikkeling diverse vastgoedlocaties d.d. januari 2020 (PDF, 2.06 MB)

Participatie

We gaan graag in gesprek met inwoners & betrokkenen om te horen wat zij van de plannen vinden. Fysieke bijeenkomsten zijn op dit moment helaas niet mogelijk, maar er zijn gelukkig wel andere (digitale) mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Achter de schermen zijn wij aan het kijken hoe we e.e.a. precies gaan vormgeven. Meer info volgt z.s.m. via onze communicatiekanalen.