Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Vastgoed

Nieuwe invulling vastgoedlocaties

Zes gemeentelijke panden in onze gemeente hebben al enige tijd een andere functie, of hun huidige functie vervalt binnenkort. De panden voldoen niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom gaan we deze panden verkopen en krijgen ze een andere invulling. Op deze manier kunnen we de locaties een nieuw leven inblazen.

Nieuwe bestemming

De panden worden in de toekomst afgebroken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw (met uitzondering van de Bizetstraat).
De plannen moeten natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Daarom hebben we voor iedere locatie uitgangspunten opgesteld.

In februari 2021 heeft u uw wensen en aandachtspunten aan ons kenbaar gemaakt. Met uw input, die van buurtgenoten, de dorpsraden en andere betrokkenen willen we een prettige invulling geven aan de verschillende locaties.

Locaties

Vervolg

Van de binnengekomen reacties wordt een samenvatting gemaakt, welke betrokken wordt bij de vaststelling  van de definitieve uitgangspunten. Deze samenvatting delen wij binnenkort via deze pagina. Wanneer de uitgangspunten definitief zijn vastgesteld, starten we met de verdere uitwerking van de plannen en met de noodzakelijke bestemmingsplanprocedures.

Bestemmingsplanprocedure:

  • Voorlopige uitgangspunten
  • Definitieve uitgangspunten
  • Verdere uitwerking plannen
  • Bestemmingsplanprocedure
Bestemmingsplanprocedure: Voorlopige uitgangspunten-Definitieve uitgangspunten-Verdere uitwerking plannen-Bestemmingsplanprocedure

Algemene uitgangspunten

De uitgangspunten die voor iedere locatie van toepassing zijn (meer gedetailleerd) staan weergegeven in onderstaand document:

pdf Algemene uitgangspunten voor alle locaties (PDF, 274.23 KB)

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Gerlo van der Wens, Projectleider. Hij is bereikbaar via (0316) 595 111.

Hartelijke groet,
Hans Winters
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling