Vacature burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

12 december 2023
Overig nieuws

Bent u graag betrokken bij wat er in gemeente Zevenaar gebeurt op het gebied van bouwplannen en ruimtelijke kwaliteit? En adviseert u graag mee over deze onderwerpen? Word dan burgerlid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Wij zijn op zoek naar:

Twee burgerleden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeente Zevenaar heeft de advisering van omgevingskwaliteit opgedragen aan het Gelders Genootschap. Naast twee burgerleden bestaat de adviescommissie uit een voorzitter, een adviseur omgevingskwaliteit, een adviseur cultuurhistorie, een architect en een stedenbouwkundige. De commissie heeft de adviseur omgevingskwaliteit en een adviseur cultuurhistorie aangewezen om de advisering namens de commissie in mandaat uit te voeren. De burgerleden maken ook deel uit van deze mandaatcommissie.

Wat gaat u doen?

Als burgerlid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:

 • neemt u deel aan de vergaderingen van de CRK;
 • bent u alleen betrokken bij de beoordeling van plannen uit de gemeente Zevenaar;
 • neemt u deel aan de mandaatvergaderingen van de CRK;
 • overlegt u met de overige leden van de CRK om tot een gezamenlijk advies komen;
 • beoordeelt u bouwplannen vanuit een andere dan architectonische of stedenbouwkundige deskundigheid.

Wat brengt u mee?

Wij zoeken iemand die:

 • affiniteit heeft met de plaatselijke omgevingskwaliteit en/of monumentenzorg;
 • in staat is om bouwkundige tekeningen te lezen, dan wel bereid is zich hierin te bekwamen;
 • een in de tijd passend oordeel kan geven over voorliggende bouwplannen;
 • gevoel heeft voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • oog heeft voor het algemeen belang;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • een oplossingsgerichte houding heeft;
 • niet beroepsmatig werkzaam is op dit terrein;
 • onafhankelijk is van het gemeentebestuur of ambtelijk apparaat;
 • woonachtig is in de gemeente Zevenaar;
 • bereid is en in staat om overdag te vergaderen.

Als burgerlid ontvangt u voor uw werkzaamheden een vergoeding van € 105,-- per vergadering. De benoemingsperiode geldt in principe voor drie jaar. Daarna is eenmalig herbenoeming mogelijk voor maximaal drie jaar.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Oscar Peters (gemeente Zevenaar): 0316-595111 of bij Loes van Hooff (adviseur ruimtelijke kwaliteit bij het Gelders Genootschap): 026-4421742.

Enthousiast geworden?

Stuur dan uiterlijk dinsdag 9 januari 2024 uw motivatie naar vergunningen@zevenaar.nl.