Landschap met water en bomen

Update groenonderhoud

24 augustus 2023
Algemeen nieuws

In de plantsoenen en op verhardingen (denk aan stoepen, goten, parkeerhavens) is veel onkruid aanwezig. Afgelopen maanden zijn er heel wat meldingen door inwoners gedaan over de overlast hiervan en het onverzorgde beeld wat dit geeft. En terecht.

Nog steeds veel onkruid

Ondanks de inhaalslag door onze collega’s van de groenvoorziening, zien we dat het gewenste resultaat helaas nog niet bereikt is. In sommige wijken is nog veel onkruid aanwezig, zijn de goten en trottoirs niet overal schoon.

Wat doen we er aan?

We zetten alles op alles om meer menskracht te vinden. Dit is niet eenvoudig gezien de krappe arbeidsmarkt. Ondanks dat verwachten we binnenkort wel extra mensen in te kunnen zetten voor het groenonderhoud.

Wat merkt u er van?

Hopelijk ziet het er binnenkort weer netjes uit in uw straat en buurt. Helaas kunnen we niet precies aangeven wanneer we weer helemaal bij zijn. Dit hangt af van de beschikbare mensen en bijvoorbeeld het weer. Zogenoemd 'groeizaam weer’ zorgt uiteraard voor meer onkruid.

Heeft een melding maken zin?

U mag altijd een melding maken via Fixi. Uw melding wordt geregistreerd en u ontvangt in Fixi een reactie waarin staat de melding wordt afgehandeld. Uw melding leidt alleen niet altijd meteen tot actie in uw straat. Het is namelijk onverstandig om met de beperkte beschikbare mensen van melding naar melding te gaan. We werken daarom zoveel mogelijk straat voor straat en wijk voor wijk af. Dit is de meest snelle en effectieve manier om weer op schema te komen. Het kan dus even duren voordat uw melding wordt aangepakt.

onkruid op de stoep