Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Uitslag referendum associatieverdrag met Oekraïne 6 april 2016

Woensdag 6 april 2016 is er gestemd over het associatieverdrag met Oekraïne in het referendum dat GeenPeil heeft aangevraagd. De stemmen in Zevenaar zijn nogmaals geteld en de definitieve uitslag is bekend.

Hierbij de definitieve uitslag van de Zevenaarse stemmers:

Met een totale opkomst van 33,62% van de kiesgerechtigde inwoners in Zevenaar zijn in totaal 8660 stemmen uitgebracht.
Van het totaal aantal Zevenaarse stemmen heeft 38,26 % (3206 stemmen) voor en 61,74% (5173 stemmen) tegen gestemd. Daarnaast zijn  er 71 blanco stemmen geteld en waren er 210 ongeldig.

De definitieve uitslag wijkt hiermee niet af van de voorlopige uitslag.