Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Uitnodiging participatieavond ‘Duurzaamheid in relatie tot de omgevingsvisie’ op 30 oktober

28 oktober 2019
Inwoners zijn uitgenodigd voor een participatieavond op woensdagavond 30 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de Griethse Poort (Oude Doesburgseweg 24, Zevenaar). Deze participatieavond heeft als thema ‘Duurzaamheid in relatie tot de omgevingsvisie’. Deze avond biedt inwoners en de leden van de gemeenteraad de gelegenheid om op informele wijze met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.  Het thema duurzaamheid maakt een belangrijk  onderdeel uit van de omgevingsvisie. 

Opzet voor de participatieavond

Tijdens deze avond willen we - samen met u - aan de hand van een aantal vraagstukken, bespreken hoe we in Zevenaar omgaan met initiatieven op het gebied van duurzaamheid: 

  • Wat zijn in de gemeente Zevenaar de mogelijkheden voor duurzame opwek van zon en wind en welke voorwaarden zijn daarbij belangrijk?
  • Wat heeft de voorkeur: zonne-energie of windturbines? Of een combinatie hiervan? Meerdere kleinere locaties of  (enkele) grote locaties ?
  • Welke gebieden of landschappen lenen zich voor innovatieve duurzame oplossingen?
  • Welke ruimtelijke aspecten spelen een rol bij de afweging van initiatieven?
  • Welke maatschappelijke aspecten spelen een rol bij de afweging van initiatieven?
  • Op welke wijze dient bij een initiatief invulling te worden  gegeven aan draagvlak en participatie?
  • Waar moet nog meer rekening mee worden gehouden?

Als u wilt meepraten, dan kunt u zichzelf aanmelden door te mailen naar omgevingswet@zevenaar.nl, onder vermelding van de naam van degenen die aanwezig zullen zijn.