Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Uitkomsten vierde inwonerspeiling Zevenaar Verbindt bekend

17 december 2019
De vierde inwonerspeiling die in november is gedaan, ging over de tevredenheid over onze dienstverlening. Zoals bij eerdere peilingen kregen alle inwoners van de gemeente Zevenaar en het inwonerpanel Zevenaar Verbindt de gelegenheid hun mening te geven over onze dienstverlening. Naar aanleiding van de resultaten blijft de gemeente onverminderd werken aan haar dienstverlening.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • 35% van de respondenten waardeert de inspanningen van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij;
  • 66% van de respondenten is over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de gemeente;
  • Van de respondenten is 47% ontevreden over de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt;
  • Van de respondenten is 72% tevreden over de dienstverlening van de digitale faciliteiten van de gemeente;
  • 39% van de respondenten is ontevreden over de communicatie en voorlichting van de gemeente;
  • Van de respondenten is 57% tevreden over de kwaliteit van onze brieven en berichten via e-mail.

De gemeente vindt een goede dienstverlening belangrijk en is daar volop mee bezig. Voorbeelden hiervan zijn de onlangs gelanceerde live chat waarbij inwoners real-time hun vraag kunnen stellen aan medewerkers van de gemeente, het verbeteren van de gastvrijheid en het herschrijven van brieven in taal die voor iedereen te begrijpen is. Dat deze inzet nodig is, bevestigt de uitslag van deze inwonerspeiling. De gemeente waardeert de mening en inbreng van haar inwoners en blijft onverminderd werken aan het verbeteren van haar dienstverlening.

Over het inwonerspanel

Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel van onze gemeente via www.zevenaarverbindt.nl.  Hoe meer we als gemeente weten wat onze inwoners belangrijk vinden, hoe beter we daarop kunnen inspelen. We willen graag van zoveel mogelijk verschillende mensen uit verschillende kernen weten hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Via Zevenaar Verbindt kunnen inwoners gemakkelijk en snel hun mening geven over actuele onderwerpen. 

Lid worden van het inwonerspanel

Wilt u vaker meedoen aan onderzoeken van de gemeente? U kunt zich opgeven om mee te doen aan het digitale inwonerspanel via: www.zevenaarverbindt.nl/aanmelden.