Uitbreiding Businesspark 7Poort

19 december 2023
Algemeen nieuws

Er is in Zevenaar steeds meer vraag naar kavels voor bedrijven. Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal kavels beschikbaar. Daarom willen wij het bedrijventerrein BusinessPark 7Poort uitbreiden. Hiermee ondersteunen we lokale bedrijven, de economie en werkgelegenheid. Voor de uitbreiding van BusinessPark 7Poort is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan is op 12 december 2023 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerpbestemmingsplan willen wij graag met u delen.

Inloopbijeenkomst op 15 januari

Wij vertellen u graag meer over de uitbreiding van BusinessPark 7Poort en het bijbehorende (ontwerp)bestemmingsplan. Daarom organiseren wij een inloopbijeenkomst. Aan de hand van tekeningen lichten wij de plannen toe en beantwoorden we uw vragen.

  • Datum: maandag 15 januari 2024
  • Tijd: tussen 17.00 en 20.00 uur
  • Locatie: Liemers College Landeweer (Landeweerdijk 9 Zevenaar)

Wilt u ook komen? Wilt u zich dan aanmelden door een mail te sturen naar: projectbureau@zevenaar.nl. U kunt dan tussen 17.00 uur en 20.00 uur gewoon binnenlopen.

Meer weten?

Neem dan eens een kijkje op www.7poort.nl. Of neem contact met ons op via projectbureau@zevenaar.nl.