adult iconToegankelijke verkiezingen

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen in de gemeente Zevenaar zijn daarom toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

In het stembureau vindt u onder andere een kandidatenlijst in grote letters en een loep met verlichting. Voor mensen in een rolstoel is er minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad.

Ook zijn er (tijdelijke) parkeerplaatsen voor mindervaliden in de directe omgeving van elk stemlokaal.

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

Heeft u een visuele beperking? Dan kunt u gebruik maken van de stemmal. Daarover leest u hieronder meer.

Zelfstandig stemmen met een visuele beperking

Bent u slechtziend, blind of kunt u slecht lezen? Dan kunt u op het stembureau in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar helemaal zelfstandig stemmen. Op dit stembureau is een kandidatenlijst op papier in braille beschikbaar. Ook kunt u zelfstandig stemmen met een stemmal en een gesproken kandidatenlijst.

Goed om te weten

Wilt u gebruik maken de stemmal? Geef dit dan aan bij het stembureau in de Turmac Cultuurfabriek. Een medewerker legt vervolgens uw stembiljet in een speciale mal met gaatjes. Via een koptelefoon en stembox kunt u horen welke partijen en welke kandidaten op de kandidatenlijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen.

Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en met braille aangegeven. U vindt de juiste kandidaat door, onder de gewenste partij, de gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u vervolgens het vakje rood.

Wilt u meer weten over de stemmal? Lees dan verder op de website van de Rijksoverheid

Online leren over stemmen

Leer Zelf Online is een organisatie die zich inzet om allerlei kwetsbare groepen in de maatschappij te helpen moeilijke informatie begrijpen. Leer Zelf Online heeft voor de verkiezingen een website ontwikkeld: hoewerkthetstemmen.nl. Op deze website vindt u informatie over het stemmen. Ook biedt de site de mogelijkheid om te proefstemmen.

Veel gestelde vragen

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg en kunt u oefenen.

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.