Toegankelijke stembureaus in de gemeente Zevenaar

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen in de gemeente Zevenaar zijn daarom toegankelijk voor mensen met een beperking.

Toegankelijkheid

In elk stembureau vindt u onder andere een kandidatenlijst in grote letters en is een tolk op afstand beschikbaar. Voor mensen in een rolstoel is er minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad. Ook zijn er (tijdelijke) parkeerplaatsen voor mindervaliden in de directe omgeving van elk stemlokaal.

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt. Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

Zelfstandig stemmen met een visuele beperking

Bent u slechtziend, blind of kunt u slecht lezen? Dan kunt u op het stembureau in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar helemaal zelfstandig stemmen. Dat kan met een stemmal en een gesproken kandidatenlijst.

Wilt u gebruik maken deze stemmal? Geef dit dan aan bij het stembureau in de Turmac Cultuurfabriek. Een medewerker legt vervolgens uw stembiljet in een speciale mal met gaatjes. Via een koptelefoon en soundbox kunt u horen welke partijen en welke kandidaten op de kandidatenlijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen.

Online leren over stemmen

Leer Zelf Online is een organisatie die zich inzet om allerlei kwetsbare groepen in de maatschappij te helpen moeilijke informatie begrijpen. Leer Zelf Online heeft voor de verkiezingen een website ontwikkeld: hoewerkthetstemmen.nlexterne-link-icoon. Op deze website vindt u informatie over het stemmen. Ook biedt de site de mogelijkheid om te proefstemmen.