Tijdelijke afsluiting Boterdijk, Batavenweg en fietspad

11 september 2019
Tot en met zondag 29 september 2019 zijn er wisselend werkzaamheden rondom de Boterdijk en de Batavenweg. Dit heeft te maken met het transport van een loods voor schotbalken en een proefsluiting. Schotbalken zijn balken die gebruikt worden in een sluis of poort om het tij te keren bij een overstroming.

Transport schotbalken

Het fietspad tussen de Batavenweg en de Boterdijk is tot en met vrijdag 20 september afgesloten vanwege de transporten. De alternatieve route voor fietsers is via Batavenweg-Graaf Ottoweg-Tragelweg. Op donderdag 19 en vrijdag 20 september is de Boterdijk afgesloten voor al het verkeer. De scheepswerf blijft gewoon bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid via Tragelweg-Graaf Ottoweg-Zwarteweg.

Proefsluiting

Op zaterdag 28  en zondag 29 september 2019 worden zowel de Boterdijk als de Batavenweg afgesloten vanwege de proefsluiting. Dit betekent dat het waterschap oefent met het sluiten van de poorten bij een mogelijke overstroming. Verkeer kan omrijden via de Europakade. Het busverkeer komt tijdens deze dagen niet in Tolkamer. De halte Graaf Ottoweg wordt de tijdelijke begin- en eindhalte.

Meer informatie

Meer informatie over het schotbalkentransport en de proefsluiting is verkrijgbaar via Waterschap Rijn en IJssel, info@wrij.nl of telefonisch via (0314) 369 369. Kijk voor de laatste informatie over het openbaar vervoer op www.9292.nl.