Landschap met water en bomen

Tien gedecoreerden tijdens Lintjesregen in Zevenaar

26 april 2023
Inwonersnieuws

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn in Zevenaar tien inwoners gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

1. De heer A.J.T.M. (André) Bodde uit Pannerden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bodde is voorzitter van de Stichting een Dorp Waar Pit in Zit en betrokken bij de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap Pannerden. De heer Bodde maakt hiervoor plannen en hij zorgt voor financiële ondersteuning. Daarnaast werft hij vrijwilligers om plannen te realiseren. De stichting heeft via acties diverse projecten gesteund. Denk bijvoorbeeld aan stichting Handen ineen voor Gambia, MOV Tanzania Herveld, de Fahari Foundation, Be More Zuid Afrika, school Uganda (Leis Sommers) en Cycling out of Poverty. In Pannerden steunde de stichting de kinderboerderij, het beplanten van het oorlogsmonument, Vakantiespelen Pannerden en de Dodenherdenking. De heer Bodde organiseert daarnaast jaarlijks de uitjes voor de vrijwilligers. Hij is ook lid van het 4 mei Comité Pannerden. Sinds 2007 fungeert de heer Bodde jaarlijks als Sinterklaas tijdens de intocht en bij een basisschool. Hij is ook vanaf 1990 lid van cabaretgroep Ons Kent Ons (O.K.O.) als zanger, tekstschrijver, drummer en acteur. In de periode 2001-2002 was hij secretaris en van 2006-2016 was hij voorzitter van de cabaretgroep.

2. De heer P. (Peter) Borren uit Zevenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Borren is een vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet voor de maatschappij. Dit uitte zich in de jaren 80 in ondersteunende taken bij de kerk, het lopen en coördineren van meerdere collectes per jaar voor diverse fondsen en het verrichten van vrijwilligerswerk voor kinderen en jeugd bij de Maatjes. De afgelopen 25 jaar is de heer Borren als vrijwilliger betrokken geweest bij UNICEF, de buurtbus Rijnwaarden en hij heeft zijn vrijwilligerstaken bij de Protestantse Gemeente van Zevenaar verder uitgebreid. Hierbij is hij o.a. zeer actief in het pastoraat (de afgelopen jaren als lid en daarna als voorzitter van de kerkenraad). In alles wat hij als vrijwilliger aanpakt wordt de heer Borren gedreven door zijn grote hart voor mensen, waarin hij andermans belang veelal boven dat van hem zelf stelt. Hij is een harde werker met een enorme drive om van meerwaarde te zijn in de (lokale) wereld om hem heen.

3. Mevrouw S.C.  (Sanny) Borren uit Zevenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Borren zet zich als vrijwilliger belangeloos in voor de maatschappij. Dit uitte zich in de jaren 80 in ondersteunende taken bij de kerk, het lopen en coördineren van meerdere collectes per jaar en het doen van huisbezoeken aan bejaarde mensen of andere hulpbehoevenden. In de afgelopen 25 jaar is mevrouw Borren als vrijwilliger betrokken geweest bij UNICEF en zij heeft haar vrijwilligerstaken bij de Protestantse Gemeente van Zevenaar verder uitgebreid. Hierbij is zij o.a. zeer actief in het pastoraat en al geruime tijd betrokken als wijkcoördinator en contactpersoon voor meerdere wijken in Zevenaar. In alles wat zij als vrijwilliger aanpakt wordt mevrouw Borren gedreven door haar grote hart voor mensen en de bewogenheid voor de wereld om haar heen. Ze is een warm betrokken mens, met een enorme drive om van meerwaarde te zijn in de (lokale) wereld om haar heen.

4. De heer G.H. (Geert) Gieling uit Babberich, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gieling is 28 jaar bestuurslid en vrijwilliger bij visvereniging HSV Ons Eiland Rijnwaarden. Naast zijn functie als secretaris is hij ook vrijwilliger in de functie van onderhoudsfunctionaris en onderhoudt hij het clubhuis. Sinds 1995 is hij betrokken als bestuurslid bij de Dorpsraad Babberich. De heer Gieling leidt  hier de werkgroep onderhoud wandelpaden (met o.a. het Klompenpad) en hij is betrokken bij de realisatie van de kabouterroute. Ook zorgt hij voor het plaatsen en onderhoud van de ruim 85 mezenkastjes ter bestrijding van de eikenprocessierupsen. Daarnaast plaatst hij ieder jaar de kerstboom met kerststal op het Babborgaplein in Babberich en hij brengt maandelijks de nieuwsbrief in het dorp rond. Sinds 2011 is de heer Gieling lid van de werkgroep AED Babberich. Hij is contactpersoon tussen de werkgroep en de Dorpsraad Babberich.

5. De heer G.L.W. (Geert) Jeurissen uit Herwen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jeurissen is sinds 1988 algemeen bestuurslid van het Schuttersgilde Vrede en Vriendschap. Hij was lid van de schietcommissie en hij beheert sinds 2004 de ledenadministratie. Werkzaamheden die hierbij horen zijn het up-to-date houden van de ledenlijst, het rondbrengen van de schutterskaarten en het innen van contributie bij leden die geen automatische incasso hebben. Daarnaast brengt hij het programma van de kermis en de uitnodiging van de ledenvergadering rond. De heer Jeurissen is jaarlijks betrokken bij het organiseren van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Herwen. Hij benadert hiervoor alle verenigingen in Herwen en hij brengt de uitnodigingen zelf ook rond. Naast dit alles is de heer Jeurissen al 30 jaar collectant bij de geloofsgemeenschap Herwen en Aerdt van de St. Willibrordusparochie. Hij was ook actief als scheidsrechter bij sportvereniging Gelders Eiland en daarnaast draait hij kantinediensten.

6. De heer H.J. (Henk) Kemperman uit Zevenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kemperman is 32 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van Tafeltennisvereniging Zevenaar. Een greep uit de vele functies/taken die hij heeft vervuld/nog vervult binnen de vereniging: lid sponsorcommissie en actief werven van sponsors, coördinatie jeugdbeleid, jeugdtrainer, coördinator barcommissie en onderhoud en aanschaf spelmaterialen. Sinds 2007 is de heer Kemperman ‘klusopa’ bij basisschool IKC De Tamboerijn in Zevenaar. In deze rol houdt hij zich o.a. bezig met het maken van het decor van de eindmusical en het realiseren van extra werkplekken in de klas. Niets is teveel voor de heer Kemperman. Hij was ook bestuurslid van de Hengelsport Federatie Veluwezoom Westervoort en commissielid van Viswaterbeheer.

7. De heer A.M. (Ab) Lubbers uit Zevenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1988 is de heer Lubbers vrijwilliger van Toerfietsclub TC de Liemers te Zevenaar. Hij organiseert de jaarlijkse Liemers Reichswald Classic en hij is coördinator bij het onderdeel Tourfietsen en TC de Liemers Classic (voorheen Reichswaldtour). Bovendien is de heer Lubbers ook 24 jaar actief bestuurslid geweest. Sinds 2014 is hij vrijwilliger bij Stichting de Liemers Breedtesport in Zevenaar. Als conciërge onderhoudt hij het groen van het terrein. Tijdens de bouw van het nieuwe complex was de heer Lubbers dagelijks aanwezig als een soort locatie-opzichter en hij hield alles in de gaten voor het stichtingsbestuur.

8. De heer A.H.A. (Alfred) Raaijmakers uit Babberich, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor de hartveiligheid in Babberich zijn vele vrijwilligers nodig. In 2017 is hiermee een start gemaakt. De heer Raaijmakers is vanaf 2008 lid van de werkgroep AED Babberich. In de periode van 2011 tot en met 2021 was de heer Raaijmakers voorzitter van deze werkgroep. Hij brengt o.a. de periodieke nieuwsbrief van de werkgroep rond bij alle aangesloten vrijwilligers en hij collecteert huis-aan-huis voor KWF, Longfonds en Nierstichting. De heer Raaijmakers is ruim 44 jaar lid van Tafeltennisvereniging SHOT. Hij is als jeugdlid begonnen en vanaf 2006 is hij penningmeester. Naast zijn bestuursfunctie is hij ook de drijvende kracht bij het organiseren van ouder-kind toernooien, clubkampioenschappen en straattoernooien. Als vrijwilliger is hij actief voor de Dorpsraad Babberich (lid van de werkgroep groen en onderhoud). Hij verzorgt ook de distributie van de huis-aan-huis nieuwsbrieven in Babberich.

9. De heer B.W.T. (Bennie) van de Zand uit Tolkamer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds  1983 is de heer Van de Zand penningmeester en bieleman van en vrijwilliger bij de Schuttersvereniging Excelsior. Hij helpt bij meerdere evenementen en activiteiten, voornamelijk met de algemene voorbereiding en bij de afbouw. De heer van de Zand is sinds 1977 ook vrijwilliger bij Stichting buurthuis Tuindorp. Hij is beheerder van het gebouw, verantwoordelijk voor het onderhoud en drijfveer van activiteiten.

Vanwege vakantie niet aanwezig tijdens de uitreiking op 26 april:

10. De heer A.A.W.M. (Adri) van Ooijen uit Angerlo, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van Ooijen is voorzitter van de Stichting De Maasmeanders, een samenwerking van recreatieondernemers in het buitengebied aan de Maas. Hij is oprichter en voorzitter van de Stichting Meerwaarde Maas & Waal te Druten. De stichting heeft als doel de verbinding en samenwerking in de regio Maas en Waal te stimuleren. Zo werd het koken door leerlingen van de lagere school voor ouderen opgezet, als ook een Repaircafé en technieklessen voor kinderen in het primair onderwijs. De heer van Ooijen gaf leiding aan de doorontwikkeling van de technieklessen tot de oprichting van de Stichting Stimulering Techniek (het Techlokaal genoemd), dat als doel heeft jongeren te enthousiasmeren voor een technisch vak. De heer van Ooijen was daarnaast de oprichter, voorzitter, secretaris en penningmeester van de ondernemersvereniging De Gouden Ham te Appeltern.

Lintjesregen in de gemeente Zevenaar