Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Tevredenheid over de Wmo in Zevenaar stijgt

26 november 2019
De tevredenheid over de kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (ook wel Wmo) in Zevenaar is gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek onder cliënten van de Wmo over 2018. Er is onderzocht hoe het contact met de consulenten van de Gebiedsteams en het huisbezoek wordt ervaren. Daarnaast is er gekeken of mensen hun weg weten te vinden naar de hulp en hoe effectief de ondersteuning is.

Wat gaat er goed?

  • Wmo-cliënten weten vaak waar ze moeten zijn met hun hulpvraag.
  • De contacten met de Gebiedsteams worden als positief ervaren en zijn gewaardeerd met een 7,6. Hierbij is gelet op de onderwerpen die besproken zijn, de klik die cliënten voelen en of voldoende de tijd wordt genomen voor het gesprek.
  • Cliënten krijgen voldoende informatie over de hulp. De ondersteuning past dan ook meestal bij de vraag van de cliënten.
  • De ondersteuning heeft een positief effect op het dagelijkse leven van de meeste cliënten. Het zorgt ervoor dat zij zich bezig kunnen houden met wat zij graag doen en zich beter redden. Door de ondersteuning kunnen mensen in hun eigen omgeving blijven wonen.

Wat kan er beter?

  • Een verbeterpunt zit bij de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is iemand die bij het gesprek met een consulent van het Gebiedsteam aanwezig kan zijn. Diegene kan de cliënt ondersteunen en eventueel opmerken of alle onderwerpen besproken worden die van belang zijn. 70% van de respondenten is hier niet bekend mee. Hierbij zien we een verschil in cliënten jonger dan 56 jaar. Zij zijn duidelijk minder bekend met deze vorm van ondersteuning dan mensen boven de 56 jaar.
  • Een meerderheid vindt het in meer of mindere mate moeilijk om hulp te vragen aan menen uit hun omgeving.
  • Bijna de helft van de respondenten vindt het tamelijk lastig om naar ons te stappen met hun hulpvraag.

Hoe nu verder?

In november en december voeren we verder onderzoek uit. Zo gaan we met kleine groepjes inwoners in gesprek over hun ervaringen. De resultaten gebruiken wij om onze werkwijze te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat de zorg nog beter afgestemd wordt op wat cliënten nodig hebben.