Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Terugkoppeling informatieavond retentiegebied Rijnstrangen

20 december 2018
Onlangs verschenen er een aantal berichten in de media over het gebied Rijnstrangen dat opnieuw in aanmerking zou komen als tijdelijke opvang van water bij hoge waterstanden op de Rijn. Om u hierover de meest actuele informatie te geven organiseerden de betrokken partijen op 12 december een informatiebijeenkomst.

Eventuele plannen over de inzet van Rijnstrangen als retentiegebied, komen voort uit het regionale Deltaprogramma Rijn. Vanuit dit programma werken overheden zoals Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland en het Waterschap met andere betrokken partijen samen aan een veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk rivierengebied. Bert Voortman van Deltaprogramma Rijn lichtte tijdens de informatiebijeenkomst toe dat Rijnstrangen als één van de opties wordt meegenomen in de voorbereiding van plannen voor de toekomst van het rivierengebied.

Ruim 100 belangstellenden, waaronder inwoners, (dorps)belangenorganisaties en ook enkele belangstellenden uit Duitsland, kwamen bij elkaar in Dorpshuis en Sporthal de Cluse in Herwen. Wethouder Hans Winters opende de avond en gaf uitleg over de rol van de gemeente. De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk dat omwonenden op de hoogte zijn en de meest actuele informatie. De wethouder lichtte toe dat de gemeente in dit proces geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar graag hoort wat er leeft onder de bezoekers van de avond. Op deze manier kan de gemeente in het proces de belangen van haar inwoners zo goed mogelijk behartigen. De minister maakt op basis van advies van de betrokken partijen de uiteindelijke keuze voor de gebieden die in de toekomst als retentiegebieden worden gebruikt.
Bert Voortman gaf namens Deltaprogramma Rijn deze presentatie. Hierna was er een informatiemarkt ingericht waarop aanwezigen deze animatie konden bekijken en met specialisten de verschillende betrokken partijen in gesprek konden gaan. Hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt. Ondanks dat er op veel vragen in dit stadium nog geen antwoorden zijn, werd er uitgebreid gepraat over de scenario’s en Rijnstrangen als één van de opties wordt meegenomen in de voorbereiding van plannen voor de toekomst van het rivierengebied. Onderstaand vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens de avond.

pdf Meest gestelde vragen tijdens informatie avond (PDF, 440.85 KB) pdf Presentatie Bert Voortman (PDF, 2.04 MB)

 

Vervolg

We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen. We nodigen omwonenden en betrokken partijen opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst wanneer er meer bekend is over de Rijnstrangen als mogelijk retentiegebied. Gezien het gaat over een jarenlang project kan het nog enige tijd duren voordat er meer duidelijk is en we dus opnieuw een bijeenkomst organiseren. Hier vindt u meer informatie over het Deltaprogramma Rijn.

Mocht u specifieke vragen hebben aan de gemeente, dan kunt u contact opnemen met de heer Ard Schenk via a.schenk@zevenaar.nl.