Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

TERMIJN VERSTREKEN – De ontwikkeling van een aardgasvrij Zevenaar: de ontwerp-warmtevisie

8 juli 2019

Per 16 september is de aanlevertermijn verstreken. Inhoudelijke reacties die vanaf 16 september zijn verstuurd, worden niet meegenomen in de afweging en verwerking van het document.

Wat ging eraan vooraf?

Gemeente Zevenaar heeft de verantwoordelijkheid inwoners te informeren over en begeleiden in de transitie naar aardgasvrij wonen. De afgelopen maanden is gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Zevenaar. Om deze reden is een warmtevisie in concept opgesteld. De warmtevisie beschrijft in grote lijnen hoe Zevenaar wijk voor wijk aardgasvrij wordt.
De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk dat de inhoud van de warmtevisie is besproken met haar inwoners. Daarom hebben inwoners in april een uitnodiging ontvangen om te reageren op de inhoud van de concept-warmtevisie. De opmerkingen van inwoners zijn afgewogen en grotendeels verwerkt in het document, dat nu een ontwerp-warmtevisie is.

Hoe gaat het verder?

In september wordt mogelijk een informele raadsbijeenkomst georganiseerd om onze inwoners de gelegenheid te bieden om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de ontwerp-warmtevisie. Alle reacties (zowel tijdens de bijeenkomst als de schriftelijke reacties) worden afgewogen en de ontwerp-warmtevisie wordt daarmee aangescherpt. Het voornemen is dat de definitieve versie van de warmtevisie ter vaststelling wordt aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019.

Aanvullende vragen en informatie

Op onze website vindt u meer informatie over de warmtevisie, zoals een samenvatting, een voorlopige planning en veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Praktische informatie over isolatie over uw woning of het aardgasvrij maken van u woning kunt u krijgen via het Liemers Energieloket of via 085 303 06 70.
Uw inhoudelijke reactie op de ontwerp-warmtevisie kunt u geven tot 15 september 2019 via aardgasvrij@zevenaar.nl.