Landschap met water en bomen

Tegemoetkoming energiekosten energie-intensieve ondernemingen

22 maart 2023
Ondernemersnieuws

Zijn de energiekosten van uw mkb-onderneming minimaal 7% van uw totale omzet? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Tegemoetkoming EnergieKosten.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar heeft u tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur de tijd voor. De tegemoetkoming geldt voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.  

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u ook meer informatie over deze regeling.