Tarief afvalaanbiedstation verhoogd

24 januari 2024
Inwonersnieuws

Vanaf 25 januari 2024 is het tarief van de betaalde afvalstromen op het afvalaanbiedstation verhoogd van 1,10 euro per 10 kilo naar 1,40 euro per 10 kilo.

De aanleiding van de tariefsverhoging zijn de stijgende prijzen en daarnaast wordt er minder betaald afval naar het afvalaanbiedstation gebracht. 

Met deze verhoging zorgen we ervoor dat we de kosten voor het verwerken van het afval kunnen blijven betalen met de inkomsten uit het betaalde afval.