Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Taken college van B&W en coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

Beleid uitvoeren - coalitieakkoord Vernieuwend Verder

In het coalitieakkoord staat hoe het college het beleid wil uitvoeren. Hierin staan plannen voor de 4 jaar dat het college zit, maar ook voor daarna. Op 19 december 2017 hebben Lokaal Belang en CDA hun coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd, met de titel Vernieuwend Verder.

Verantwoording

Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde besluiten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen.

Taken

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. De burgemeester is voorzitter. Van elke B&W-vergadering wordt een verslag gemaakt.