Landschap met water en bomen

Subsidie voor vergroening bedrijfsperceel

20 december 2022
Ondernemersnieuws

De gemeente Zevenaar hoort samen met andere gemeenten bij de Groene Metropoolregio. De Groene Metropoolregio stimuleert de vergroening van bedrijventerreinen. Ondernemers en pandeigenaren kunnen vanaf begin 2023 een vergroeningsbijdrage ter waarde van €1.000 per bedrijf ontvangen.

U leest meer over deze bijdrage op de website van de Groene Metropoolregio.