Stempas

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 6 maart 2019. Als u gaat stemmen neemt u uw stempas mee en ook een geldig identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Zonder identiteitsbewijs én stempas mag u niet stemmen.

Wie mag stemmen?

Stemgerechtigd zijn degenen die:

 • Voor verkiezingen Provinciale Staten moet u de Nederlandse nationaliteit bezitten.
 • Voor verkiezingen waterschap moet u in het gebied wonen van het Waterschap Rijn en IJssel.
 • Niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.
 • Op maandag 4 februari 2019 inwoner van de gemeente Zevenaar zijn.
 • Op woensdag 20 maart 2019 achttien jaar of ouder zijn.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u tot dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de Servicebalie in het gemeentehuis.

Vindt u uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempas uw stem uitbrengen.

 

Stemmen met volmacht

Als u op de dag van de verkiezingen niet zelf kunt of wilt stemmen dan is het mogelijk om:

 • Iemand uit de gemeente Zevenaar te machtigen.
  Vult u dan het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas in. Denkt u er aan om de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven?
 • Iemand die woont in de Provincie Gelderland/het Waterschap Rijn en IJssel te machtigen.
  Vult u dan een schriftelijke volmacht in. U en de gemachtigde moeten de aanvraag ondertekenen. De aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 door ons ontvangen zijn. Een formulier hiervoor kunt u hier vinden.
pdf Formulier stemmen bij volmacht (PDF, 70.55 KB)

Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten per verkiezing accepteren en moet deze tegelijk met de eigen stem uitbrengen.