Stempas

U ontvangt uw stempas rond zaterdag 4 mei 2019. Als u gaat stemmen neemt u uw stempas mee en ook een geldig identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Zonder identiteitsbewijs én stempas mag u niet stemmen.

Wie mag stemmen?

Stemgerechtigd zijn degenen die:

  • Voor verkiezing Europees Parlement of de nationaliteit van een land van de Europese Unie.
  • Niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.
  • Op dinsdag 9 april 2019 inwoner van de gemeente Zevenaar zijn.
  • Op donderdag 23 mei 2019 achttien jaar of ouder zijn.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u tot woensdag 22 mei 2019 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de Servicebalie in het gemeentehuis.

Vindt u uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempas uw stem uitbrengen.

 

Stemmen met volmacht

Als u op de dag van de verkiezingen niet zelf kunt of wilt stemmen dan is het mogelijk om:

  • Iemand uit de gemeente Zevenaar te machtigen.
    Vult u dan het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas in. Denkt u er aan om de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven?
  • U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen.
    U en de gemachtigde moeten de aanvraag ondertekenen. De aanvraag moet uiterlijk 20 mei 2019 door ons ontvangen zijn. Een formulier hiervoor kunt u hier vinden.
pdf Formulier stemmen bij volmacht (PDF, 70.55 KB)

Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten per verkiezing accepteren en moet deze tegelijk met de eigen stem uitbrengen.