Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Starterslening biedt kansen voor aankoop eerste woning

22 mei 2020
Vanaf 16 juli is het voor inwoners die hun eerste woning kopen naar verwachting weer mogelijk om een starterslening aan te vragen. Met dit besluit hoopt het college van B en W de verkoop van woningen in het lagere en middensegment van de woningmarkt te vergroten. De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de koper maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze regeling geeft starters en jonge huishoudens betere kansen op de woningmarkt en kan een steuntje in de rug bieden bij de aankoop van hun eerste woning.

De prijzen van bestaande woningen en nieuwbouwwoningen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. De hogere prijzen in combinatie met de bijkomende kosten zorgen ervoor dat een koopwoning voor veel starters niet haalbaar is. Daarnaast is het woningaanbod beperkt in Nederland. Dit geldt ook voor de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder de gemeente Zevenaar valt. Vooral aan woningen in het betaalbare segment is een tekort. Hierdoor is het voor starters op de koopmarkt binnen de gemeente Zevenaar lastig om een betaalbare woning te vinden.

Met de starterslening wil de gemeente starters een mogelijkheid bieden om alsnog over te kunnen gaan tot het kopen van een woning. De lening is beschikbaar voor inwoners die nog niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Ook mag het besteed worden aan zowel bestaande als nieuwbouwwoningen. De lening is niet beschikbaar voor recreatiewoningen en zogenoemde tweede woningen. Het minimale bedrag van de starterslening bedraagt 2.500 euro en maximaal 40.000 euro. De koopprijs van de woning mag maximaal 310.000 euro zijn, inclusief kosten koper of vrij op naam. Dit bedrag is vastgesteld op basis van de grens die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hanteert voor het betaalbare segment.

Op 8 juli 2020 staat de starterslening op de agenda van de raadsvergadering.
Dan wordt een definitief besluit genomen over de inzet van de starterslening.