Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Stand van zaken Klimaatstrategie De Liemers

13 januari 2022
De gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar werken samen met Waterschap Rijn en IJssel aan een klimaatbestendige Liemers. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren klimaatdialogen gehouden en online enquêtes uitgezet onder de inwoners van de Liemers.

De input die hieruit is gekomen is meegenomen in de Klimaatstrategie voor de Liemers tot 2050.  Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Een aantal eerste resultaten en voorstellen binnen dit traject zijn:

  • Een Liemers-breed overzicht van maatregelen om de buitenruimte gezonder en beter bereikbaar te maken
  • Een voorstel om particulieren te stimuleren regenwater op eigen te terrein te verwerken
  • Weinig gebruikte parkeerplaatsen voorzien van groen en/of waterdoorlatend uitvoeren
  • Een voorstel om waardevolle en relevante groene zones groen te houden
  • Inzetten op groene klimaatadaptieve schoolpleinen en koel groen rondom kwetsbare groepen
  • Voor wateroverlast kwetsbare routes beschikbaar maken en houden voor hulpdiensten

Deze resultaten  worden op 24 januari a.s. via een online bijeenkomst teruggekoppeld. Tijdens deze online bijeenkomst is er ook  de mogelijkheid om te klankborden met andere inwoners van de Liemers. U kunt zich tot 17 januari aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar r.vanwerven@nlgreenlabel.nl.

Uw inbreng wordt meegenomen in het definitieve Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie om in 2050 tot een klimaatbestendige Liemers te komen waar het fijn wonen, werken en recreëren is.