Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Speel mee met de We-Energy game op donderdag 6 mei

21 april 2021
Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor.

Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind.

Regionale Energiestrategie

Dertig energieregio’s in ons land onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (zon en wind) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen (anders dan aardgas) te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeente Zevenaar valt binnen de energieregio Arnhem Nijmegen. Zestien gemeenten, de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander hebben samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners uit de regio Arnhem Nijmegen een plan opgesteld waarin staat hoeveel schone energie we in 2030 willen opwekken en waar we dat gaan doen. Dit plan heet RES 1.0. Op woensdag 2 juni 2021 staat RES 1.0 op de agenda van de Zevenaarse gemeenteraad.

Participatie

De RES is een continu proces. Na vaststelling van RES 1.0. wordt gestart met het proces van RES 2.0. Waar in de afgelopen jaren vooral meegedacht kon worden over de globale gebieden waarin windmolens en zonnevelden kunnen komen – de zogenoemde zoekgebieden – worden de plannen in de aankomende jaren concreter en gaat het over specifieke locaties en projecten. Er wordt volop ingezet op het betrekken van inwoners en andere partijen bij de plannen uit de RES. Participatie speelt dus een belangrijke rol. Meer informatie hierover volgt via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Jongeren en de energietransitie

Jongeren zijn de toekomst. En nog belangrijker: ze hebben een mening over hoe de toekomst eruit moet zien. NPRES heeft in samenwerking met JongRES een landelijk onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen hoe jongeren denken over duurzame energie. 316 jongeren uit de regio Arnhem Nijmegen deden mee aan het onderzoek. De landelijke resultaten laten zien dat jongeren positief zijn over de toename van duurzame energie, het meest over zonnepanelen op daken. En, jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school

We-Energy Game

Op donderdagavond 6 mei organiseren de gemeente Zevenaar, JongRES en Jongeren in Beweging Zevenaar (JIB) de We-Energy Game voor Zevenaarse jongeren van 16-30 jaar. Op een leuke en interactieve manier is het de bedoeling om digitaal met elkaar in gesprek te gaan over de energietransitie/ RES. 

Tijdens de game gaat het erom binnen de tijd de gemeente Zevenaar van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. Door in verschillende rollen te kruipen, zoals 'mens', 'planeet' en 'winst', kun je telkens vanuit een ander perspectief zien wat de energietransitie betekent. Wat is de juiste aanpak? Hoe ziet je omgeving er dan uit? Wat betekent dat voor iedereen? De uitdaging is het vinden van de optimale balans. Het team dat Zevenaar van voldoende energie voorziet én daarbij alle verschillende belangen in evenwicht houdt, wint. De gemeente neemt alle input mee in het vervolgtraject van de RES.

​​Programma (19.30 - 21.00 uur)

  1. Introductierondje
  2. Korte toelichting over de RES en wat de RES betekent voor jongeren
  3. Spelen We-Energy Game
  4. Afsluiting en napraten met elkaar

Aanmelden

Vind je het leuk om mee te praten en het spel te spelen met leeftijdsgenoten? Meld je dan aan voor de ‘We-Energy Game’. Meedoen is gratis. Aanmelden kan t/m 28 april via jibzevenaar@outlook.com. Vergeet niet om je naam, leeftijd, woonplaats en e-mailadres door te geven.