Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Slopen: melding of vergunning

Goed om te weten

Sloopmelding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • Als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt.
  • Als u asbest verwijdert.

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
  • Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee.

Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument.
  • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd dorpsgezicht.