Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Slopen: melding of vergunning

Goed om te weten

Sloopmelding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • Als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt.
  • Als u asbest verwijdert.

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
  • Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee.

Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument.
  • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd dorpsgezicht.