Slopen: melding of vergunning

Goed om te weten

Sloopmelding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • Als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt
  • Als u asbest verwijdert

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf
  • Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee

Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • als u wilt slopen aan een erkend monument
  • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan
  • als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd dorpsgezicht