Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Schulden voorkomen door nieuwe wet

20 januari 2021
Heeft u ook moeite om uw rekeningen te betalen? Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe wet van kracht om schulden op tijd te signaleren. Woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en waterleveranciers zijn vanaf 1 januari verplicht om betalingsachterstanden door te geven aan ons. Het doel hiervan is om op tijd financiële problemen in kaart te brengen en grote schulden samen te voorkomen.

Als wij een melding van betalingsachterstanden ontvangen sturen wij een brief naar u om hulp aan te bieden. U besluit zelf of u van onze hulp gebruikmaakt. Wilt u hulp bij uw financiële situatie en met ons in gesprek gaan? Dan kijkt een medewerker van team Vroegsignalering samen met u naar uw situatie.

Het team helpt bij het maken van betalingsregelingen. Of bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen en het maken van een helder overzicht van inkomsten en uitgaven. Zo helpen we zo vroeg mogelijk bij financiële problemen. En voorkomen we hopelijk grote schulden en lange schuldhulpverleningstrajecten. Is er meer hulp nodig? Dan helpt een consulent Schuldhulpverlening u verder.

Geen nieuwe werkwijze

Voor Zevenaar is dit geen nieuwe werkwijze. In 2019 startten we de pilot Schuldenvrij. Deze pilot was er op gericht om op tijd schulden te signaleren en onze inwoners te helpen. Het verschil is dat er toen toestemming nodig was om contact op te nemen met de inwoner. Sinds 1 januari 2021 zijn eerdergenoemde organisaties wettelijk verplicht om een melding te doen, zonder dat daar toestemming van u voor nodig is . Andere organisaties moeten nog wel om toestemming vragen voordat ze een signaal mogen doorgeven aan de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met team Vroegsignalering via vroegsignalering@zevenaar.nl of telefonisch via (0316) 595 111.