Samenstelling college van B&W

Op de foto (van links naar rechts): Nanne van Dellen, Carla Koers, Anita van Loon, Hans Winters, Burgemeester Ella Schadd, Belinda Elfrink en gemeentesecretaris Michel Tromp.

College van Burgemeester en Wethouders