Revitalisering Zonnemaat

Wijk Zonnemaat in Zevenaar maken we stapsgewijs steeds mooier en veiliger. Dat doen we in vier fases. Zo beperken we zoveel mogelijk de overlast en houden we de uitvoering overzichtelijk. De afgelopen tijd is er in verschillende wijkdelen veel gebeurd, fase 1 t/m 3 zijn afgerond. Op 12 september 2018 is de uitvoering van de vierde en laatste fase van start gegaan.

De werkzaamheden in Zonnemaat bestaan onder andere uit het vervangen van de bestaande trottoirs, inclusief kolken en putranden. Op de kruisingsvlakken wordt het bestaande asfalt opgebroken en vervangen door nieuwe straatbakstenen. Daarnaast wordt er op diverse wegvlakken een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht. Ook vinden er tijdens de werkzaamheden aanpassingen plaats aan parkeer- en groenvoorzieningen.

Fase 1

Het groot onderhoud in de wijk Zonnemaat is begonnen in fase 1, in het gebied tussen de Molenweg, Westeinde, Arnhemseweg en de Willem de Zwijgerlaan. Het werk in deze fase is af. Al het straatwerk ligt er in en de buurt is verfraaid met diverse planten.

Fase 2

Dit projectgebied ligt tussen de Willem de Zwijgerlaan, Methen, Engeveldweg en Mozartlaan.

Deze fase is in 2017 afgerond en ook het groen is ingeplant. De werkzaamheden bestonden uit het versmallen van enkele wegen om de snelheid in de wijk terug te dringen. Ook zijn er meer parkeerplaatsen gerealiseerd.

Fase 3

In fase 3 zijn de betonbanden en trottoirs vervangen en is de weg opnieuw geasfalteerd. Het openbare groen wordt in het najaar van 2018 aangeplant.

Fase 4

Fase 4 is ook gelijk de laatste fase van het project en raakt alle bewoners van de wijk Zonnemaat. Deze fase is namelijk centraal in de wijk gelegen. Meerdere straten worden aangepakt: Mozartlaan, Willem de Zwijgerlaan, Van Oldenbarneveldtlaan, Kardinaal de Jongstraat en een gedeelte van de Paganinistraat. Binnen dit gebied zit ook de openbare ruimte rondom de Jumbo, Snackbar Zonnemaat, Cultureel Centrum de Maatjes en basisschool De Carrousel.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het versmallen en/of vervangen van het asfalt.
  • Het aanbrengen van nieuwe betonbanden en trottoirtegels.
  • Het terrein voor de Jumbo en Snackbar Zonnemaat wordt opnieuw ingericht. Er komen extra parkeerplaatsen.

In dit filmpje ziet u een impressie van hoe de wijk er straks uit gaat zien.

Openbaar groen in Zonnemaat

De aanplant van het groen is in het najaar van 2018 gestart en wordt afgerond in 2019.

Planning

Op 21 september 2015 was de eerste steenlegging in fase 1 van het project Revitalisering Zonnemaat. Naar verwachting zijn we in het najaar van 2019 klaar met de civieltechnische werkzaamheden en hopen we ook al het nieuwe groen aangeplant te hebben.

Bekijk hier de planning
pdf Planning Mozartlaan 2019 (PDF, 2.3 MB)

Klankbordgroep

In iedere fase van het project Revitalisering Zonnemaat hebben zich bewoners aangemeld om deel te nemen aan een klankbordgroep. De klankbordgroep heeft als doel om een luisterend oor te zijn voor bewoners. De klankbordgroep inventariseert de signalen en wensen van de betrokken bewoners en is de schakel tussen bewoners en het projectteam.

Daarnaast is er in het project een nauwe samenwerking met Baston Wonen, Caleidoz Welzijn, de politie en de brandweer.