Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Revitalisering Giesbeek

Grondig door en voor Giesbeek

Giesbeek gaat grotendeels op de schop: nieuwe riolering, betere infiltratie en verdeling van het regenwater, een extra rioleringsgemaal er bij, nieuwe bestrating en meer kleur in het straatbeeld. Kortom, gemeente Zevenaar gaat grondig door Giesbeek. Voor een Giesbeek dat niet alleen beter bestand is tegen klimaatveranderingen, maar ook weer mooier oogt.

De gemeente revitaliseert de dorpskern van Giesbeek. Dit betekent dat we de riolering vervangen en tegelijkertijd de infrastructuur vernieuwen. De revitalisering heeft betrekking op de openbare ruimte. Denk aan wegen, trottoirs, gazons en borders. Waar noodzakelijk vervangen we ook de ondergrondse infrastructuur, uiteraard in overleg met de diverse betrokken nutsbedrijven. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden zodat u het regenwater afkomstig van uw dak of bestrating af kunt koppelen.

Het projectgebied ligt tussen de Zwalmstraat, Meentsestraat, Kerkstraat en de Rivierenweg.

Op de website Giesbeek (E.O) vindt u uitgebreide informatie over het project.

Planning

Op dinsdag 16 oktober 2018 vond de officiële start van het project plaats. We verwachten de werkzaamheden in het najaar van 2019 afgerond te hebben.

Bekijk hier de planning
pdf Planning revitalisering Giesbeek (PDF, 2.21 MB)

Klankbordgroep

Voor het project ‘Revitalisering Giesbeek’ hebben zich bewoners aangemeld om deel te nemen aan een klankbordgroep. De klankbordgroep heeft als doel om een luisterend oor te zijn voor bewoners. De klankbordgroep inventariseert de signalen en wensen van de betrokken bewoners en is de schakel tussen bewoners en het projectteam.

Afkoppeling hemelwater

Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is relatief schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen. Het 'weglopen' van water in de grond is goed voor de grondwaterstand.

Bij hevige regenval komt het voor dat het riool zoveel water in korte tijd moet verwerken, dat het riool overstort. Dit kan problemen opleveren zoals wateroverlast op straat of toiletten die overlopen. Door af te koppelen belasten we het riool veel minder bij hevige regenval.

Afkoppelen kan op veel manieren, bijvoorbeeld door de regenpijp af te af te koppelen van het vuilwaterriool en deze in de tuin te laten lopen. Gedurende het project informeren wij u over de mogelijkheden die er zijn om het regenwater af te koppelen. Wilt u meer weten of heeft u vragen over de afkoppeling van het hemelwater? Stuur een mail naar giesbeek@zevenaar.nl.

Nieuwsbrieven

Ieder kwartaal wordt in Giesbeek huis-aan-huis een nieuwsbrief bezorgd.

pdf Nieuwsbrief Giesbeek editie december 2018 (PDF, 11.44 MB)