Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Resultaten vragenlijst participatie

25 november 2021
In de periode 8 t/m 30 juli 2021 konden inwoners onze vragenlijst (met 14 vragen) over het onderwerp participatie invullen. In totaal hebben 216 Zevenaarders hier gehoor aan gegeven.

Met elkaar maken we van Zevenaar een aantrekkelijke en een fijne gemeente om in te wonen. Betrokkenheid van inwoners is daarbij van groot belang. Als gemeente willen we onze inwoners graag zo vroeg en zo veel mogelijk betrekken bij plannen en projecten. ‘Participatie’ is het sleutelwoord. Participatie kan op allerlei manieren plaatsvinden: van een gesprek aan de keukentafel tot bijeenkomsten in een zaal of een online variant. En uiteraard kunnen alle middelen ook gecombineerd ingezet worden. Binnen onze gemeente zijn er goede voorbeelden van participatietrajecten, maar er zijn zeker ook minder geslaagde voorbeelden.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn te bekijken via de infographic onderaan deze pagina. Alle reacties worden meegenomen in de ‘Participatiegids Zevenaar’. Deze gids is de basis hoe de komende periode participatie wordt vormgegeven in de gemeente Zevenaar. Het biedt duidelijkheid in de wijze waarop een participatieproces doorlopen moet worden en geeft o.a. invulling aan de ‘hoe vraag’. Hoe willen wij dat er geparticipeerd wordt? Welke stappen moeten worden doorlopen om te komen tot een goed participatieproces? De Participatiegids biedt dus handvatten voor gemeente, initiatiefnemers en belanghebbenden.

In januari 2022 wordt het onderwerp participatie besproken in de Zevenaarse gemeenteraad.

pdf Infographic resultaten enquête (PDF, 3.36 MB)