Registratie kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook als er iets verandert in uw registratie, moet u dat melden. U regelt het via de gemeente.

Goed om te weten

U regelt het via de gemeente met een van deze formulieren van de Rijksoverheid:

 • Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Aanvraagformulier registratie gastouderbureau
 • Aanvraagformulier registratie gastouderopvang
 • Aanvraagformulier registratie peuterspeelzaal
 • Wijzigingsformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderbureau
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderopvang
 • Wijzigingsformulier registratie peuterspeelzaal

Het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Zevenaar
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet
 • Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Maatregelen

Als uw kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen

 • U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen
 • U kunt ook een boete krijgen
 • In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvang

De gemeente baseert haar maatregelen onder andere op:

 • Het inspectierapport van de GGD
 • De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)