Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Registratie kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook als er iets verandert in uw registratie, moet u dat melden. U regelt het via de gemeente.

Goed om te weten

U regelt het via de gemeente met een van deze formulieren van de Rijksoverheid:

 • Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.
 • Aanvraagformulier registratie gastouderbureau.
 • Aanvraagformulier registratie gastouderopvang.
 • Aanvraagformulier registratie peuterspeelzaal.
 • Wijzigingsformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderbureau.
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderopvang.
 • Wijzigingsformulier registratie peuterspeelzaal.

Het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Zevenaar
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet.
 • Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Maatregelen

Als uw kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen

 • U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen.
 • U kunt ook een boete krijgen.
 • In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvang.

De gemeente baseert haar maatregelen onder andere op:

 • Het inspectierapport van de GGD.
 • De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).