Regionale energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld door gemeenteraad Zevenaar

22 juli 2021
De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens, maar ook niet bij de regiogrens. Daarom maken 30 energieregio’s in Nederland allen een Regionale Energiestrategie: de RES. Dit is ook het geval in de regio Arnhem Nijmegen. In de RES beschrijven zestien gemeenten (waaronder Zevenaar), drie waterschappen en de Provincie Gelderland o.a. wat er nodig is om grootschalige duurzame energie op te wekken en welke gebieden in onze regio in aanmerking komen voor zonnevelden en windturbines. Maar ook het thema warmte komt aan bod, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. De eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) is onlangs door de gemeenteraden van alle betrokken gemeenten vastgesteld.

Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd: na RES 1.0 volgt RES 2.0 en daarna RES 3.0. De RES 1.0 stond op woensdag 2 juni op de agenda van de Zevenaarse gemeenteraad. De RES is een belangrijk, maar ook complex onderwerp. Maar wat houdt de RES precies in en wat zijn de gevolgen voor Zevenaar?

Zes vragen en antwoorden op een rij