Raadsgriffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp. Of als u uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis. De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Samenstelling en contactinformatie Raadsgriffie

Contactinformatie Raadsgriffie
Functie Naam
Griffier

Will van der Vlies
T: (0316) 595 551
E: griffie@zevenaar.nl

Plv. commissiegriffier raadscommissie Samenleving Freek van Haren
T: (0316) 595 287
E: griffie@zevenaar.nl
Algemeen secretaris / commissiegriffier raadscommissie Ruimte Ellen Hondelink-Rinsma
T: (0316) 595 168
E: griffie@zevenaar.nl