Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Raadsgriffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp. Of als u uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis. De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Samenstelling en contactinformatie Raadsgriffie

Contactinformatie Raadsgriffie
Functie Naam
Griffier

Will van der Vlies
T: (0316) 595 551
E: griffie@zevenaar.nl

Raadsadviseur / plv. griffier / commissiegriffier Samenleving en Middelen Roelien Heemsbergen
T: (0316) 595 382
E: griffie@zevenaar.nl
Algemeen secretaris / commissiegriffier raadscommissie Ruimte Ellen Hondelink-Rinsma
T: (0316) 595 168
E: griffie@zevenaar.nl

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, samenstelling, taken, veelgestelde vragen, besluiten en stemmingen, contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteem.