Raadsgriffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp. Of als u uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis. De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Samenstelling Raadsgriffie

Functie Naam
Raadsgriffier/commissiegriffier raadscommissie Middelen Erwin Geldorp, telefoon (0316) 595 551 of (06) 20 09 47 15
Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier/commissiegriffier raadscommissie Samenleving Sofie de Boer, telefoon (0316) 595 382
Griffiemedewerker/commissiegriffier raadscommissie Ruimte Ellen Hondelink-Rinsma, telefoon (0316) 595 168