Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Raadsgriffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp. Of als u uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis. De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Samenstelling en contactinformatie Raadsgriffie

Contactinformatie Raadsgriffie
Functie Naam
Griffier / commissiegriffier raadscommissie Middelen

Will van der Vlies
T: (0316) 595 551
E: griffie@zevenaar.nl

Raadsadviseur / plv. griffier / commissiegriffier raadscommissie Samenleving Roelien Heemsbergen
T: (0316) 595 382
E: griffie@zevenaar.nl
Algemeen secretaris / commissiegriffier raadscommissie Ruimte Ellen Hondelink-Rinsma
T: (0316) 595 168
E: griffie@zevenaar.nl

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, samenstelling, taken, veelgestelde vragen, besluiten en stemmingen, contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteem.