Raadscommissies

Een raadscommissie behandelt onderwerpen inhoudelijk voor besluitvorming in de gemeenteraad. De commissie bereidt de vergaderingen van de raad voor en voert overleg met het college.  Publiek kan op agendapunten inspreken en er wordt een rondvraag gehouden.  De voorzitter van een raadscommissie is een gemeenteraadslid. In de commissie nemen raadsleden en een aantal door de fracties voorgedragen niet-raadsleden plaats.

De raadscommissies