Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Raadscommissies

Een raadscommissie behandelt onderwerpen inhoudelijk voor besluitvorming in de gemeenteraad. De commissie bereidt de vergaderingen van de raad voor en voert overleg met het college.  Publiek kan op agendapunten inspreken en er wordt een rondvraag gehouden.  De voorzitter van een raadscommissie is een gemeenteraadslid. In de commissie nemen raadsleden en een aantal door de fracties voorgedragen niet-raadsleden plaats.

De raadscommissies

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, samenstelling, taken, veelgestelde vragen, besluiten en stemmingen, contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteem.