Raadhuisplein in Zevenaar krijgt nieuwe inrichting

28 mei 2021
Het Raadhuisplein in Zevenaar krijgt een nieuwe inrichting. Het plein wordt sfeervoller en gebruiksvriendelijker gemaakt. Het definitieve ontwerp is gereed en de budgetaanvraag staat in juli op de agenda van de gemeenteraad. Na instemming krijgt het plein begin 2022 een nieuwe uitstraling.

Gezamenlijk ontwerp

In 2019 heeft de gemeente verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, ondernemers en gebruikers van het plein. De wensen en eisen die naar voren zijn gekomen, zijn zoveel mogelijk meegenomen in de plannen. Daarna is het ontwerp nog een keer onder de loep genomen door de marktcommissie, de marktmeester, Muziekstad Zevenaar en de erfgoedcommissie Duiven-Zevenaar. Op basis van deze gesprekken zijn de laatste wijzigingen aangebracht en is het definitieve ontwerp gemaakt.

Aanpassingen

In de nieuwe situatie krijgt het plein meer sfeer en beleving. De bestrating wordt aangepast, waarbij een verbinding is gemaakt met het voormalige gemeentehuis, nu het Oude Raadhuys. Zo sluit de belijning in het straatwerk aan op de kolommen van het prominente pand. De hoogteverschillen in het plein worden verminderd en er worden extra ondergrondse stroompunten aangebracht voor gebruiksgemak bij evenementen en de weekmarkt.

Ook komen er drie boombanken en een extra zitelement op het plein, waardoor meer ruimte voor ontmoetingen ontstaat. Aan de zuidzijde van het plein vind je een waterelement in de vorm van zogeheten bedriegertjes. In dit speelelement wordt de geografische plattegrond van het Raadhuisplein gegraveerd van voor en na de oorlog. Zo wordt de ontstaansgeschiedenis van het plein in beeld gebracht. De boombanken en de bedriegertjes worden voorzien van sfeerverlichting. De kunsttegels die nu op verschillende plekken op het Raadhuisplein liggen, krijgen een nieuwe plek aan de Arnhemsweg.

Meer groen

De grote platanen op het Raadhuisplein blijven behouden. Voor het terras van het Oude Raadhuys worden twee kleinere bomen geplant. Ook brengen we extra groen aan. Rond de banken komen borders met kleine, kleurrijke bomen en beplanting.

Open plein

Het Raadhuisplein blijft ook in de nieuwe situatie een open plein met voldoende ruimte voor verschillende evenementen. De bankjes langs de Grietsestraat die in een eerder ontwerp waren ingetekend, komen te vervallen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de markt en verschillende evenementen. Het standbeeld de Vier Tamboers is in het definitieve ontwerp teruggeplaatst naar de zuidzijde, waardoor het op deze historische plek op het plein blijft staan.

Vervolg

Wanneer de bouw van het appartementencomplex klaar is, starten we kort daarna met de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein. Naar verwachting vinden de werkzaamheden aan het plein vanaf begin 2022 plaats en duren deze circa drie maanden. Ook de riolering, kabels en leidingen in de grond worden aangepast. Hierbij wordt onder het plein een grote waterberging aangebracht.

Herinrichting Raadhuisplein