Raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- enĀ  veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).
  • De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden.
  • Hoe het toezicht is geregeld.

Meer informatie over de Wiv 2017 kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.