Project Burgerinitiatieven Zevenaar van start

Publicatiedatum: 
24 augustus 2017
De gemeente Zevenaar heeft € 100.000 beschikbaar gesteld om vernieuwingen op gebied van zorg en welzijn te stimuleren. Met deze subsidieregeling is het mogelijk om uw gouden idee in te dienen en te verwezenlijken. Het project Burgerinitiatieven wordt in samenwerking met welzijnsorganisatie Caleidoz uitgevoerd. Het doel is in de toekomst de zorgen die nodig zijn te kunnen blijven verlenen en nog verder te vernieuwen. Individuele inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 1 september 2017 een aanvraag indienen.

De beste ideeën voor Zevenaar

Heeft u hét gouden idee en wilt u dat graag uitvoeren? Dien dan uw idee tussen 1 september en 20 oktober 2017 in via www.burgerinitiatievenzevenaar.nl of info@burgerinitiatievenzevenaar.nl. Komt uw idee positief door de check van de adviescommissie? Dan wordt uw idee geplaatst op www.burgerinitiatievenzevenaar.nl. Deze website wordt op vrijdag 1 september gelanceerd.

Stemmen

In november kunnen alle inwoners van de gemeente Zevenaar vervolgens stemmen op het project dat hen het meest aanspreekt. De projecten met de meeste stemmen worden met positief advies voorgelegd aan het college van B&W. Per project is er een maximaal budget van € 10.000 beschikbaar.

Het is van belang dat uw project een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld duurzaamheid of innovatie in de leefomgeving, de leefbaarheid of gelijkwaardigheid in de gemeente of het versterken van preventie en eigen kracht.

Meer informatie

Overige informatie over het in aanmerking komen voor subsidie uit het budget Burgerinitiatieven is te verkrijgen via info@burgerinitiatievenzevenaar.nl, via (0316) 243 204 en per 1 september via www.burgerinitiatievenzevenaar.nl.