Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Proef met bodycams voor boa’s Zevenaar

30 maart 2021
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben te maken met agressie op straat. Dat is ongewenst en onacceptabel, want ook de boa’s moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, starten de gemeenten met een proef met bodycams.

De bodycam is een draagbare camera die is bevestigd op de jas van de boa, ter hoogte van zijn/haar borstkas. De proef start op 1 april 2021 en duurt zes maanden. Na deze periode volgt een evaluatie en wordt besloten of de boa’s de bodycams blijven gebruiken tijdens hun werk.

Hoe weet ik of er opnames worden gemaakt?

Als een voorval op straat uit de hand dreigt te lopen, kan er een onveilige situatie ontstaan voor de boa en eventuele omstanders. Zodra de boa dit opmerkt, zal hij/zij (indien mogelijk) eerst de persoon in kwestie waarschuwen dat hij/zij een bodycam draagt en deze aan zal zetten om beeld – en geluid opnames te maken.

Positieve ervaring met gebruik in andere steden

De camera neemt dan op wat er gebeurt. We verwachten dat het dragen en gebruiken van een bodycam leidt tot minder agressie tegen de boa’s. Uit onderzoek in andere gemeenten blijkt dat het dragen van bodycams een de-escalerend effect heeft in conflictsituaties en het preventief werkt op het gedrag van een (potentiële) overlastgever. De meeste mensen die weten dat zij gefilmd worden, passen hun gedrag aan. Ook voelden de boa’s zich veiliger. Met deze proef onderzoeken we of het dragen van bodycams hetzelfde effect heeft in Zevenaar.

Privacy, opslag en bewaartermijn beelden

De gemeenten gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De beelden worden met encryptie versleuteld opgeslagen. Hierdoor zijn de bestanden onleesbaar voor onbevoegden. Een beperkt aantal geautoriseerde personen mag de beelden bekijken. De opgenomen beelden worden na 28 dagen automatisch verwijderd. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames langer worden bewaard en gebruikt, namelijk: voor een aangifte bij de politie, een vordering door het Openbaar Ministerie in verband met een strafrechtelijk onderzoek, een inzageverzoek van de boa ter evaluatie van zijn/haar eigen handelen en een verzoek van een persoon die is gefilmd.

Heeft u vragen: kijk eerst of deze al is opgenomen op de lijst van ‘veelgestelde vragen’.