Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Plantactie inheemse bomen en struiken op eigen terrein in Angerlo en Babberich

29 mei 2020
Heeft u gronden in het buitengebied van Babberich of Angerlo en wilt u uw terrein aankleden met inheemse bomen en struiken? Bijvoorbeeld een laanbomenrij of een fruitboomgaard? Doe dan mee met de actie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Voor een kleine eigen bijdrage heeft u straks prachtig groen waar veel dieren en planten hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.

Aankleding rondom Klompenpaden Babberich en Angerlo

In 2018 is gestart met de ontwikkeling van twee Klompenpaden in de gemeente Zevenaar: in Babberich en in Angerlo. In het najaar van 2020 openen deze wandelroutes. Een belangrijke doelstelling van Klompenpaden is om het streekeigen landschap toegankelijk en beleefbaar te maken. Om dit streekeigen landschap rondom de twee Klompenpaden een impuls te geven, is er dit jaar de mogelijkheid voor bewoners om inheemse bomen en struiken aan te planten op eigen terrein. 

Meedoen?

Heeft u de ruimte voor het aanleggen van grotere landschappelijke structuren, bijvoorbeeld een laanbomenrij van minimaal 20 bomen of een hoogstamfruitboomgaard van minimaal 15 stuks? Dan kunt u zich aanmelden. Na aanmelding bekijkt de adviseur van SLG uw wensen voor beplanting en maakt samen met u een beplantingsplan. Stichting Landschapsbeheer Gelderland zorgt dit najaar voor een gezamenlijke inkoop van het plantmateriaal. U betaalt een bescheiden eigen bijdrage. 

Aanmelden kan via https://landschapsbeheergelderland.nl/beplanting-angerlo-babberich. 

Deze beplantingsactie wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland. Bij het contact met bewoners wordt uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen.