Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Peter Vos (Fractievoorzitter VVD)

Peter Vos

Contact

06 - 10 22 38 71
p.vos@raad.zevenaar.nl

Lid van

Opgave van de nevenfuncties

Openbaarmaking op grond van de bepalingen in de Gemeentewet (artikel 12)

Overzicht nevenfuncties
Functie(s) Organisatie Bezoldigd Onbezoldigd
Directeur / Aandeelhouder Fox ICT Holding BV X  
Directeur / Aandeelhouder Brown Fox BV   X
Directeur / Aandeelhouder VvE Future Solutions BV   X
Directeur / Aandeelhouder Parley BV   X
Directeur / Aandeelhouder BlueSquad BV   X
Directeur / Aandeelhouder Marketi Group BV   X
Directeur /Aandeelhouder Marketi BV   X
Directeur / Aandeelhouder Marketi Technologies BV   X
CEO (Chief Executive Officer) Knowledge & Solutions Software BV   X
CEO (Chief Executive Officer) Magic Hands BV   X
CEO (Chief Executive Officer) Magic Benelux BV   X

Datum: 12 juni 2020